Navigácia

Školský vzdelávací program

 

Učebný plán platný v školskom roku 2017/2018 pre IV. ročník štvorročného gymnázia a oktávu osemročného gymnázia: RUP_4roc_a_oktava.pdf

Inovovaný učebný plán pre štvorročné gymnázium: IUP_4G_1-3rocnik.pdf

Inovovaný učebný plán pre osemročné gymnázium: IUP_8G_kvinta-septima.pdf

Inovované učebné plány platia v školskom roku 2017/2018 pre prvý, druhý a tretí ročník štvorročného gymnázia a pre kvintu, sextu a septimu osemročného gymnázia.

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dominika Tatarku 4666/7
    058 01 Poprad
  • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria