• Rozmanitosť, teda aj rôzne znevýhodnenia, sú prirodzenou súčasťou každej spoločnosti a sú vítané. Naša škola sa stáva živým organizmom, ktorý sa prispôsobuje špeciálnym potrebám žiakov. Tak ako každoročne aj v tomto školskom roku vzdelávame žiakov s telesným postihnutím od prvého ročníka základnej školy až po gymnázium. S týmito žiakmi pracujú pedagogickí asistenti, ktorí sa aktívne podieľajú na utváraní nevyhnutných podmienok na prekonanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Výhodou je pôsobenie špeciálneho pedagóga, ktorý poskytuje špeciálno-pedagogickú a poradenskú činnosť. Zdravotnú starostlivosť  telesne postihnutým žiakov poskytuje diplomovaná fyzioterapeutka, ktorá napomáha k zlepšeniu pohybových a motorických funkcií vo svojej rehabilitačnej miestnosti.

    Konzultačné hodiny:  každý štvrtok 12:30 hod. - 15:30 hod. /prípadne aj po vzájomnej dohode/

    Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Katarína Slivková, slivkova.k@ssdtpp.sk

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie