• Názov školy:       Spojená škola

     Adresa školy:      Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad

     IČO:                        42083788

     Organizačné zložky:

     • Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
     • Základná škola, Ul.  mládeže 2350/7, 058 01 Poprad

      

     Súčasťami školy sú:

     • Školský klub detí - Ulica mládeže 2350/7
     • Školská kuchyňa - Ulica mládeže 2350/7
     • Školská jedáleň - Ulica mládeže 2350/7
     • Školská kuchyňa - Dominika Tatarku 4666/7
     • Školská jedáleň - Dominika Tatarku 4666/7

      

      

   • Kontakt

    • Gymnázium
    • skola@ssdtpp.sk
    • billichova.m@ssdtpp.sk
    • +421 0 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
    • Mgr. Ing. Marcela Billichová
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie