Navigácia

 • V skorých ranných hodinách sa z bratislavského letiska dňa 13. mája 2018 páni profesori Kováčik a Švarc vybrali so študentmi GPDT na päťdňový zájazd do hlavného mesta Škótska, Edinburghu.

 • To, že naša škola si dlhodobo udržiava vysokú kvalitu nielen v rámci mesta a kraja, ale aj v celoslovenskom meradle, je známe. Pripomeňme, že podľa rebríčka kvality Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) patríme medzi gymnáziami opakovane do „top ten“ na Slovensku.
 • Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom sa aj tento rok upevnili formou výmenného pobytu žiakov Gymnázia na ulici D. Tatarku v Poprade a žiačok Gymnázia Bertolda Brechta v Mníchove. Táto dlhoročná spolupráca prispieva k rozšíreniu a upevneniu jazykových znalostí, ale aj k spoznávaniu krajín, ich zvyklostí a života.

Pripravujeme

18. - 22.06.2018 - Poznávací pobyt, severné Taliansko (výber žiakov)

20. - 29.06.2018 - Výmenný pobyt, Mníchov, návšteva partnerskej školy (výber žiakov)

22.06.2018 - Účelové cvičenie, II. ročník a sexta

22. - 27.06.2018 - Veda, umenie a príroda Azúrového pobrežia, poznávací projekt (výber žiakov)

25.06.2018 - Profesijná orientácia (III.A), v spolupráci s CPPPaP Poprad

29.06.2018 - Odovzdávanie vysvedčení a slávnostné ukončenie školského roka

 

Sobota 23. 6. 2018

Kontakt

 • Gymnázium
  Dominika Tatarku 4666/7
  058 01 Poprad
 • +421 0 52 7721 663

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dominika Tatarku 4666/7
  058 01 Poprad
 • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria