Navigácia

 

Hodnotenie škôl - INEKO

Podľa hodnotenia Ineko

                          (http://skoly.ineko.sk)

 • patríme medzi TOP 10 gymnázií s najlepšími výsledkami žiakov na Slovensku,
 • sme jedno z dvoch gymnázií s najlepšími výsledkami žiakov v Prešovskom kraji,
 • sme gymnázium s najlepšími výsledkami žiakov v Popradskom okrese.

 

Školský vzdelávací program

vytvára nadštandardný priestor pre výučbu cudzích jazykov, ale aj pre výučbu prírodovedných predmetov.

Cudzie jazyky:

 • výučba anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka,
 • výučba cudzích jazykov posilnená hodinovými dotáciami v jednotlivých ročníkoch,
 • výborná spoluprácu so Štátnou jazykovou školou v Poprade,  ktorá sa nachádza v priestoroch nášho gymnázia — možnosť absolvovať štátne záverečné skúšky z cudzieho jazyka počas stredoškolského štúdia.

 

Prírodovedné predmety:

 • vo vyšších ročníkoch možnosť  voľby z ponuky prírodovedných predmetov semináre s dvojhodinovou dotáciou,
 • odborné učebne fyziky, chémie, biológie, informatiky, fyzikálne  a chemicko-biologické laboratóriá.

 

Vybavenie školy

Vybavenie školy:  odborné učebne, laboratóriá, knižnica, študovňa, telocvičňa, posilňovňa, školská jedáleň, školský bufet, šatne.

Výučbu predmetov uskutočňujú kvalifikovaní učitelia.

Triedy a odborné učebne vybavené modernou didaktickou technikou.

 

Študentom ponúkame možnosť 

 • zapojiť sa do rôznych medzinárodných projektov,

 • zúčastniť sa  na výmenných pobytoch  s partnerskými školami v Holandsku a v Mníchove,

 • absolvovať poznávacie zájazdy do Paríža, Londýna, Berlína a Talianska,

 • vybrať si z pestrej ponuky záujmových krúžkov,

 • navštevovať podujatia organizované školou, napr. divadelné predstavenia, výstavy, exkurzie, besedy, koncerty ...

 

Práca s talentovanou mládežou

 • študenti dlhodobo úspešne reprezentujú školu na celoslovenských kolách predmetových olympiád a na iných vedomostných a tvorivých súťažiach,

 • vrcholné umiestnenia na medzinárodných vedomostných súťažiach v Mexiku, USA, Iráne a Vietname,

 • vhodné podmienky na štúdium aj pre športovo nadaných študentov.

 • ZOH Soči 2014—Slovensko reprezentovali traja absolventi nášho gymnázia.

 

Výhodná poloha školy

v blízkosti autobusovej a železničnej stanice  a v blízkosti centra mesta.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dominika Tatarku 4666/7
  058 01 Poprad
 • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria