• O škole - gymnázium

    •  

     Hodnotenie škôl - INEKO

     Podľa hodnotenia Ineko

                               (http://skoly.ineko.sk)

     • patríme medzi TOP 10 gymnázií s najlepšími výsledkami žiakov na Slovensku,
     • sme jedno z dvoch gymnázií s najlepšími výsledkami žiakov v Prešovskom kraji,
     • sme gymnázium s najlepšími výsledkami žiakov v Popradskom okrese.

      

     Školský vzdelávací program

     vytvára nadštandardný priestor pre výučbu cudzích jazykov, ale aj pre výučbu prírodovedných predmetov.

     Cudzie jazyky:

     • výučba anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka,
     • výučba cudzích jazykov posilnená hodinovými dotáciami v jednotlivých ročníkoch,
     • výborná spoluprácu so Štátnou jazykovou školou v Poprade,  ktorá sa nachádza v priestoroch nášho gymnázia — možnosť absolvovať štátne záverečné skúšky z cudzieho jazyka počas stredoškolského štúdia.

      

     Prírodovedné predmety:

     • vo vyšších ročníkoch možnosť  voľby z ponuky prírodovedných predmetov semináre s dvojhodinovou dotáciou,
     • odborné učebne fyziky, chémie, biológie, informatiky, fyzikálne  a chemicko-biologické laboratóriá.

      

     Vybavenie školy

     Vybavenie školy:  odborné učebne, laboratóriá, knižnica, študovňa, telocvičňa, posilňovňa, školská jedáleň, školský bufet, šatne.

     Výučbu predmetov uskutočňujú kvalifikovaní učitelia.

     Triedy a odborné učebne vybavené modernou didaktickou technikou.

      

     Študentom ponúkame možnosť 

     • zapojiť sa do rôznych medzinárodných projektov,

     • zúčastniť sa  na výmenných pobytoch  s partnerskými školami v Holandsku a v Mníchove,

     • absolvovať poznávacie zájazdy do Paríža, Londýna, Berlína a Talianska,

     • vybrať si z pestrej ponuky záujmových krúžkov,

     • navštevovať podujatia organizované školou, napr. divadelné predstavenia, výstavy, exkurzie, besedy, koncerty ...

      

     Práca s talentovanou mládežou

     • študenti dlhodobo úspešne reprezentujú školu na celoslovenských kolách predmetových olympiád a na iných vedomostných a tvorivých súťažiach,

     • vrcholné umiestnenia na medzinárodných vedomostných súťažiach v Mexiku, USA, Iráne a Vietname,

     • vhodné podmienky na štúdium aj pre športovo nadaných študentov.

     • ZOH Soči 2014—Slovensko reprezentovali traja absolventi nášho gymnázia.

      

     Výhodná poloha školy

     v blízkosti autobusovej a železničnej stanice  a v blízkosti centra mesta.

      

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie