• ​​​​​​Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad v školskom roku 2020/2021
     KLIKNUTÍM TU:

     Vo voľbách do Rady školy pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad boli v mesiaci marec 2021 zvolení:

     Za rodičov

     Mgr. Radovan Ilavský, MBA

     Ing. Zuzana Kulichová

     Ing. Pavol Pintek

     Za pedagogických zamestnancov

     Mgr. Martina Dikantová

     Mgr. Petra Vojčíková

     Za nepedagogických zamestnancov

     Ing. Eva Földešová

     Za žiakov

     Michal Zummer

     Za zriaďovateľa Okresný úrad v Prešove boli menovaní:

     Ing. Ján Baláž

     Mgr. Tomáš Kolárik

     Mgr. Miroslava Mňahončáková

     Mgr. Iveta Peterová

     Od 2. augusta 2021 sú do rady školy delegovaní noví zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Monika Platková, Mgr. Miroslav Lukáč a Lucia Fabianová. Pôvodní členovia rady školy Ing. Ján Baláž, Mgr. Tomáš Kolárik, Mgr. Miroslava Mňahončáková boli k 30. júlu 2021 odvolaní. 

     ŠTATÚT RADY ŠKOLY - KLIKNUTÍM TU: 

     PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY - KLIKNUTÍM TU:

   • Kontakt

    • Gymnázium
    • skola@ssdtpp.sk
    • billichova.m@ssdtpp.sk
    • +421 0 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
    • Mgr. Ing. Marcela Billichová
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie