• Za zriaďovateľa - Okresný úrad Prešov

     Ing. Ján Baláž

     Ing. Jarmila Hrabčáková

     Mgr. Miroslava Mňahončáková

     Ing. Mária Zakuťanská

     Za rodičov

     Ing. Martin Orolin

     Mgr. Martina Lichá

     Mgr. Radovan Ilavský, MBA

     Za pedagogických zamestnancov

     Mgr. Adrián Šmondrk - predseda 

     Mgr. Petra Vojčíková

     Za nepedagogických zamestnancov

     Anna Jarembáková

     Za žiakov

     Jaroslav Šifra

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • billichova.m@ssdtpp.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • OLNEJ 2020 kraj
  • Internetová matematická Olympiáda
  • Literatúra 2019
  • 17. November 2019
  • Londýn 2019
  • Stplný tenis kraj 2019
  • HIV/AIDS 2019
  • Výstava oktávy 2019
  • Športové okienko 2019
  • Stolný tenis 2019
  • Divadlo Prešov 2019
  • KOŽAZ 2019