• Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 4.12.2018 sa otvorili dvere Gymnázia na Ul. Dominika Tatarku v Poprade dokorán. V škole sme privítali približne 170 deviatakov z nášho mesta a  blízkeho okolia.   


       
    • Tretiaci spoznávali svet mýtov, čarov a ľudových legiend
     • Tretiaci spoznávali svet mýtov, čarov a ľudových legiend

     • 14. 11. 2018 sa moja trieda (III.A) spolu s III.B a septimou zúčastnila muzikálu Nikola Šuhaj v DJZ v Prešove.
    • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
     • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi

     • 19. 11. 2018 sme sa my, žiaci štvrtého ročníka, zúčastnili divadelného predstavenia celosvetovo známej hry Williama Shakespeara - Hamlet. Divadlo  Kontra zo Spišskej Novej Vsi predviedlo túto hru v zaujímavej podobe.
    • Sté výročie konca 1. svetovej vojny a vzniku ČSR
     • Sté výročie konca 1. svetovej vojny a vzniku ČSR

     • Pri príležitosti stého výročia od ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku ČSR žiačky tretieho ročníka vytvorili nástenku o najzaujímavejších udalostiach a najvýznamnejších osobnostiach z tohto obdobia.                                                                                                               

    • Exkurzia Osvienčim
     • Exkurzia Osvienčim

     • Dňa 26.10.2018 navštívili žiaci tretích ročníkov koncentračný tábor Osvienčim. Trpkú príchuť tohto miesta, obohnaného ostnatým drôtom, pocítili už pri vstupe.

    • Úspech žiačok v stolnom tenise
     • Úspech žiačok v stolnom tenise

     •  Dňa 13. novembra 2018 sa družstvo dievčat zúčastnilo okresného kola v stolnom tenise žiačok SŠ. Súťaž sa konala v telocvični SOŠ Svit na Štefánikovej ulici. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev stredných škôl okresu Poprad.
    • Poznávací pobyt - Londýn
     • Poznávací pobyt - Londýn

     • Aj tento šk. rok sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili poznávacieho pobytu v Londýne. Tento pobyt, ktorý trval od 21.10. do 26.10, sa konal pod vedením pána učiteľa Kováčika a pána učiteľa Šimka z bilingválnej sekcie našej školy.

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • V utorok 13.11.2018 o 8:00 sa v rámci prevencie drogových závislostí uskutočnilo na Spojenej škole Dominika Tatarku hromadné dobrovoľné darovanie krvi žiakmi našej školy pomocou mobilnej transfúznej stanice.

    • Cestou necestou
     • Cestou necestou

     • Naši žiaci sa zúčastnili cestovateľského festivalu „Cestou necestou“. Tento rok sa žiaci dozvedeli niečo viac o Grónsku.  

    • Študijné voľno - 29.10.2018
     • Študijné voľno - 29.10.2018

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 (školský zákon o platnom znení) riaditeľ Spojenej školy D. Tatarku 4666/7 v Poprade udeľuje voľno žiakom Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade na deň: 29. október 2018 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

    • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá
     • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá

     • Naše gymnázium opäť potvrdilo, že patrí medzi najlepšie na Slovensku.  Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote.  Po vyhodnotení výsledkov  maturitnej skúšky zo SJL v školskom roku 2017/2018 NÚCEM zaradil našu školu do pätice najlepších.

    • KOČAZ
     • KOČAZ

     • V spolupráci s Okresným hasičským zborom v Poprade sme pripravili pre žiakov našej školy školenie, na ktorom si proaktívne vyskúšali zásah pri dopravnej nehode. Žiaci boli členmi Slovenského červeného krížu zamaskovaní – zranení a ich spolužiaci ich spolu s príslušníkmi OHZ v Poprade zachraňovali.
    • Výmenný pobyt - návšteva Mníchova
     • Výmenný pobyt - návšteva Mníchova

     • Dňa 30. júna 2018 sa z pobytu v nemeckých rodinách v Mníchove vrátili žiaci našej školy. Do Mníchova odchádzali  20. júna 2018. Počas výmenného pobytu mali možnosť spoznávať  krásy bavorskej metropoly a jej okolia.
    • Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a naše gymnázium sa aktívne zapojilo do jeho propagácie
     • Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a naše gymnázium sa aktívne zapojilo do jeho propagácie

     • 11. – 17. 6. 2018 sme zrealizovali v OC Forum fotovýstavu  Pohľadmi míňame našu podstatu.

    • Výlet Taliansko
     • Výlet Taliansko

     • V pondelok 18.6. v poobedňajších hodinách sa vybrali študenti GPDT spolu s pani profesorkami Grillingovou a Harbuľovou a pánmi profesormi Romanom a Šmondrkom po Stopách Leonarda da Vinciho.

    • Unikátny výlet do Edinburghu
     • Unikátny výlet do Edinburghu

     • V skorých ranných hodinách sa z bratislavského letiska dňa 13. mája 2018 páni profesori Kováčik a Švarc vybrali so študentmi GPDT na päťdňový zájazd do hlavného mesta Škótska, Edinburghu. 

    • Naša škola maturitnými skúškami potvrdila svoj nadštandard
     • Naša škola maturitnými skúškami potvrdila svoj nadštandard

     • To, že naša škola si dlhodobo udržiava vysokú kvalitu nielen v rámci mesta a kraja, ale aj v celoslovenskom meradle, je známe. Pripomeňme, že podľa rebríčka kvality Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) patríme medzi gymnáziami opakovane do „top ten“ na Slovensku.
    • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov
     • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov

     • Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom sa aj tento rok upevnili formou výmenného pobytu žiakov Gymnázia na ulici D. Tatarku v Poprade a žiačok Gymnázia Bertolda  Brechta v Mníchove. Táto dlhoročná spolupráca prispieva k rozšíreniu a upevneniu jazykových znalostí, ale aj k spoznávaniu krajín, ich zvyklostí a života.

    • Basketbalistky na štvrtom mieste
     • Basketbalistky na štvrtom mieste

     • Žiačky SŠUDT sa zúčastnili celoslovenského kola basketbalu žiačok stredných škôl pod vedením učiteľky a trénerky Vitalije Bolozovej.
    • Naša žurnalistická nádej
     • Naša žurnalistická nádej

     • 20. a 21. apríla sa vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. Súčasťou podujatia boli semináre o žurnalistike i tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi. Naša žiačka Dominika Pacigová sa do súťaže zapojila v 3. kategórii – novinárske príspevky stredoškolákov.
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko
  • Edinburgh 2018
  • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov