• Best In English
     • Best In English

      Žiaci štvorročného a osemročného gymnázia sa na konci roku 2019 opäť zúčastnili súťaže v anglickom jazyku Best In English, do ktorej sa zapojili školy z 25 rôznych krajín z celého sveta. Celkový počet zúčastnených škôl bol 614, pričom 100 škôl bolo zo Slovenska. Z celkového počtu slovenských škôl sa naše gymnázium umiestnilo na skvelom 8. mieste. Veríme, že v ďalšom ročníku sa našim študentom podarí obsadiť ešte vyššie miesto.
    • Úspech našej nádejnej literátky
     • Úspech našej nádejnej literátky

      19.novembra 2019  sa v historickej budove Radnice v Lučenci konalo vyhlásenie výsledkov XIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe - Literárny Lučenec 2019 a naša škola tu nechýbala
    • 17. november
     • 17. november

      17.november 1989 - veľmi významný dátum pre slovenský národ. Dátum, na ktorý by sme mali spomínať s úctou a pokorou. Dátum, na ktorý by sme nemali zabudnúť. Je to deň, keď sa kľúčmi vyštrngala sloboda a nadobro zvrhol totalitný režim. 

    • Imatrikulácia 2019
     • Imatrikulácia 2019

      Imatrikulácia je už neodmysliteľnou súčasťou stredných škôl. A tak sa stalo aj tento rok. V stredu 13.11 sme my, žiaci tretieho ročníka, pokrstili a slávnostne prijali mladších spolužiakov, prvákov, do nášho kolektívu.
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

      V pondelok 2. 12. a vo štvrtok 4. 12. sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich v kategórii 2A pre 1. a 2. ročník a 2B pre 3. a 4. ročník.  Po písomnej časti v pondelok  do ústnej časti vo štvrtok v kategórii 2A postúpili 6 žiaci a v kategórii 2B 4 žiaci.

    • Londýn 2019
     • Londýn 2019

      Nedávno sa nám, žiakom septimy a štyrom žiačkam z 3.A, splnil sen. Od 19-24.10. sme sa zúčastnili spolu s pánom učiteľom Kováčikom a pánom učiteľom Brenišinom jazykového a poznávacieho zájazdu v Londýne.
    • Naše stolné tenistky najlepšie v kraji
     • Naše stolné tenistky najlepšie v kraji

      Dňa 20. novembra 2019  sa naše družstvo dievčat zúčastnilo krajského kola v stolnom tenise žiačok SŠ. Súťaž organizovala  SOŠ Sabinov  v stolnotenisovej  herni  v Šarišských  Michaľanoch. Súťaže sa zúčastnilo  9  družstiev  stredných škôl  Prešovského kraja.
    • Červený kríž
     • Červený kríž

      Dňa 11.11.2019 sa v našej škole uskutočnila online súťaž HIV/AIDS prevencie Mládeže Slovenského červeného kríža.
    • Neučíme sa len z kníh
     • Neučíme sa len z kníh

       8.októbra 2019  žiaci druhého ročníka a výber žiakov z 3.B vyrazili za svetovým romantizmom. Divadelné predstavenie Eugen Onegin v réžii Mariána Pecka sa odohrávalo v historickej budove Divadla  Jonáša Záborského v Prešove.

    • Košický Matboj
     • Košický Matboj

      Posledný októbrový piatok vycestovala výprava zanietených matematikov nášho gymnázia do Košíc, aby sa zúčastnila na tradičnej súťaži štvorčlenných družstiev Košický Matboj, ktorá tento rok písala už svoju 19. kapitolu. Usporiadatelia registrovali enormný záujem o podujatie zo všetkých kútov Slovenska. Preto mohla každá škola vytvoriť iba dva tímy. Reprezentovať našu školu bol jeden tím za štvorročnú a druhý za bilingválnu sekciu.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Každý stravník školskej jedálni je povinný uhradiť príspevok paušálneho poplatku - režijných nákladov do 20. novembra 2019 vo výške 16,- € prevodným príkazom (nie ako súčasť stravného) na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka. Viac KLIKNUTÍM TU:

    • KOŽAZ 2019
     • KOŽAZ 2019

      20. septembra sme sa my, žiaci tretieho ročníka, spolu s pánom prof. Šmondrkom, Brenišinom, Vráblikom a Romanom vybrali v rámci KOŽAZu na exkurziu do Vojenského múzea vo Svidníku a ďalej pokračovali na Dukliansky priesmyk.

                    

    • Oktáva vystavuje v Tatranskej galérii
     • Oktáva vystavuje v Tatranskej galérii

      V komornom prostredí Art Klubu TG začala 18.9.2019 výstava prác našich oktavánov .

      Oktáva si na výstavu pripravila sériu voľných interpretácií sgrafita Vzdelanie, ktoré už 56 rokov zdobí fasádu budovy našej školy. Výstava ponúka netradičné predvádzanie symbolov sgrafita (slnko, kohút, koleso, strom, kniha, ...) prostredníctvom fotografií, básní, citátov, animácií či filmového záznamu z happeningu „Vnímanie sveta inak ako očami“. Pozornosť návštevníkov púta aj priestorový objekt  - „Poskladaj si sgrafito!“. Atmosféru výstavy dotvára fotokoláž aj filmová koláž na rok 1963, ktoré kontrastujú s počítačovou adaptáciou sgrafita do 21. storočia.

    • Majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu družstiev 2020
     • Majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu družstiev 2020

      Školské športové okienko:

      v utorok 15. októbra sa na štrbskom plese uskutočnila kvalifikácia na majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu družstiev. naše školské družstvo v zložení pavol brejčák + filip šperka + oliver leštach + damián smik + peter omámik v celoslovenskej konkurencii prekvapilo, všetkých porazilo a kvalifikovalo sa na majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu školských družstiev, ktoré sa uskutočnia v apríli 2020. 

      prekvapivým víťazom gratulujeme a prajeme veľa šťastných kilometrov v maratónkach bez zranení.

      campeóóóne, campeóóóne!  

      koniec vysielania

    • ISIC karty - informácia pre žiakov
     • ISIC karty - informácia pre žiakov

      Dňa 30.9.2019 skončila platnosť tých preukazov ISIC, ktoré nemajú označenie 09/2020. Žiaci, ktorí nemajú uhradený členský príspevok (kúpenú známku ISIC) nemôžu ďalej využívať výhody preukazu a členstva v medzinárodnom združení ISIC.

      Známku platnú do 09/2020 je možné si objednať v škole len do konca októbra. Známky sa objednávajú na vrátnici školy, cena známky je 10 €. Po tomto termíne bude možné si objednať známku iba samostatne cez www.objednaj-preukaz.sk aj s poštovným 2,80 € navyše.

    • Rozvrh na utorok 03.09.2019
     • Rozvrh na utorok 03.09.2019

      V utorok 03.09.2019 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu: rozvrh_na_03.09.2019.pdf

       

      Nástup žiakov: 

      prvý ročník a kvinta - o 7.50 hod.

      druhý ročník a sexty - o 8.30 hod.

      tretí ročník a septima - o 9.00 hod.

      štvrtý ročník a oktáva - o 9.30 hod.

      Žiaci kviny a 1. ročníka majú iba triednické hodiny a budú preberať učebnice.

      Žiaci vyšších ročníkov majú prvé dve hodiny triednické, potom vyučovanie podľa rozvrhu.

      Od utorka 03.09.2019 sa varia obedy v ŠJ. Stravné lístky si žiaci vyzdvihnú už v pondelok 02.09.2019.

    • Otvorenie školského roku 2019/2020
     • Otvorenie školského roku 2019/2020

      Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020 sa pre žiakov štvorročného gymnázia a žiakov kvinty až oktávy osemročného gymnázia uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 9.00 hod. v átriu Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. Zraz žiakov je o 8.45 hod.

    • Tatranská literárna jar
     • Tatranská literárna jar

      11.4.2019 sme na našej škole mali tú česť privítať domácich i zahraničných literátov. Pri príležitosti Tatranskej literárnej jari nás navštívili spisovatelia z Ukrajiny, Srbska, Čiech a samozrejme zo Slovenska.

    • ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!
     • ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!

      Po dlhom čase sa mnohým študentom nášho gymnázia splnil sen, keď sme 18. mája vycestovali na poznávací výlet do jednej z najväčších metropol - Moskvy. Videli sme mnoho krásneho a dozvedeli sa mnoho zaujímavého od našej sprievodkyne.
     • Zápis prijatých uchádzačov

      Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v našej škole sa uskutoční 28. mája 2019 od 10. 00 do 12.00 hod. v riaditeľni školy/hlavná budova – D. Tatarku 4666/7, Poprad/. Záujem o štúdium  zákonný zástupca žiaka písomne potvrdzuje zápisom na štúdium na strednej škole /potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu + zápisný lístok, ktorý vydá ZŠ/.

      Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné(§68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.)

    • Najväčší Slovák
     • Najväčší Slovák

      Dňa 5. apríla 2019 mali naši tretiaci možnosť zapojiť sa do diskusie a vyjadriť názor, kto je podľa nich najväčším Slovákom už z vybranej TOP 10 v súťaži Najväčší Slovák.
     • Poetická Ľubovňa

      Blahoželáme Adele Kučkovskej, žiačke IV.A triedy, ktorá sa v celoslovenskej literárnej súťaži Poetická Ľubovňa umiestnila na 2. mieste. 

    • Prednášky o vysokých školách
     • Prednášky o vysokých školách

      Žiaci štvrtých a tretích ročníkov majú možnosť zúčastniť sa prednášok o možnostiach štúdia na rôznych vysokých školách. Vo februári na gymnázium zavítala štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová a generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Marek Moška.
    • Prezentiáda 2019
     • Prezentiáda 2019

      02. apríla bolo v Košiciach krajské kolo súťaže Prezentiáda. Našu školu na súťaži zastupoval tím zo štvorročnej sekcie, ktorý ukázal svoje schopnosti pri spracovaní prezentácie na tému Tá dnešná mládež.

    • Najväčší Slovák ? Chceme vedieť viac
     • Najväčší Slovák ? Chceme vedieť viac

      12.marca o 6.15 hod. sme my, kvinta A a kvinta B, vyrazili na školskú exkurziu smer Bratislava. Našou prvou zastávkou bol Uhrovec. Navštívili sme tam múzeum, resp. rodný dom dvoch významných osobností slovenských dejín: Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Áno, sú v TOP 10 osobností, a preto sme prišli.
    • Maslenica
     • Maslenica

      Na týždeň  od 4.marca do 10. marca 2019 pripadol tradičný ruský sviatok Maslenica. Tak ako po iné roky, aj tento rok sa ruštinári tešili a pripravovali na tento deň, kedy si svojpomocne vyrobenú Maslenicu spália a s ňou aj svoje problémy a zároveň vyprevadia zimu, ktorú predstavuje slamená postava ženy bez tváre - Maslenica.

    • Ruské slovo
     • Ruské slovo

      Dňa 27. februára 2019 sa uskutočnila súťaž v prednese  ruskej poézie a prózy . Bol to  13.ročník tejto súťaže . Každý ročník je venovaný určitej téme a tohto roku je to téma Priateľstvo začína úsmevom.
    • Kvapka krvi
     • Kvapka krvi

      V pondelok 4. marca 2019 o 8:00 sa v rámci prevencie drogových závislostí uskutočnilo na Spojenej škole Dominika Tatarku hromadné dobrovoľné bezplatné darovanie krvi žiakmi našej školy pomocou mobilnej transfúznej stanice.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

      Dňa 24. 01. sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 34 súťažiacich v kategórii Z pre žiakov gymnázií. 

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Vo štvrtok 17. januára sa konalo obvodné a súčasne aj okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 30 súťažiacich v kategórii  2A, 2B a 2D  z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.
    • Okresné kolo Olympiády v NEJ
     • Okresné kolo Olympiády v NEJ

      Gymnázium na Ul. Dominika Tatarku v Poprade organizuje dňa 17. januára 2019 okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku kategórie 2A, 2B a 2D pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

      PROPOZICIE_ONEJ_2019.pdf

      Prihlášky je potrebné zaslať do 17.12.2019 tajomíčke súťaže PhDr. Alžbete Mickovej.

    • Luskáčik
     • Luskáčik

      Dňa 19. decembra 2018 sme ako študenti ruského jazyka navštívili Štátne divadlo v Košiciach, kde sme si pozreli baletnú rozprávku Luskáčik, ku ktorej skomponoval hudbu známy ruský autor Čajkovskij.
       
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      V pondelok 26. 11. a v stredu 28. 11. sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich v kategórii 2A pre 1. a 2. ročník a 2B pre 3. a 4. ročník. 
    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      Dňa 4.12.2018 sa otvorili dvere Gymnázia na Ul. Dominika Tatarku v Poprade dokorán. V škole sme privítali približne 170 deviatakov z nášho mesta a  blízkeho okolia.   


       
    • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
     • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi

      19. 11. 2018 sme sa my, žiaci štvrtého ročníka, zúčastnili divadelného predstavenia celosvetovo známej hry Williama Shakespeara - Hamlet. Divadlo  Kontra zo Spišskej Novej Vsi predviedlo túto hru v zaujímavej podobe.
    • Sté výročie konca 1. svetovej vojny a vzniku ČSR
     • Sté výročie konca 1. svetovej vojny a vzniku ČSR

      Pri príležitosti stého výročia od ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku ČSR žiačky tretieho ročníka vytvorili nástenku o najzaujímavejších udalostiach a najvýznamnejších osobnostiach z tohto obdobia.                                                                                                               

    • Exkurzia Osvienčim
     • Exkurzia Osvienčim

      Dňa 26.10.2018 navštívili žiaci tretích ročníkov koncentračný tábor Osvienčim. Trpkú príchuť tohto miesta, obohnaného ostnatým drôtom, pocítili už pri vstupe.

    • Úspech žiačok v stolnom tenise
     • Úspech žiačok v stolnom tenise

       Dňa 13. novembra 2018 sa družstvo dievčat zúčastnilo okresného kola v stolnom tenise žiačok SŠ. Súťaž sa konala v telocvični SOŠ Svit na Štefánikovej ulici. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev stredných škôl okresu Poprad.
    • Poznávací pobyt - Londýn
     • Poznávací pobyt - Londýn

      Aj tento šk. rok sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili poznávacieho pobytu v Londýne. Tento pobyt, ktorý trval od 21.10. do 26.10, sa konal pod vedením pána učiteľa Kováčika a pána učiteľa Šimka z bilingválnej sekcie našej školy.

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

      V utorok 13.11.2018 o 8:00 sa v rámci prevencie drogových závislostí uskutočnilo na Spojenej škole Dominika Tatarku hromadné dobrovoľné darovanie krvi žiakmi našej školy pomocou mobilnej transfúznej stanice.

    • Cestou necestou
     • Cestou necestou

      Naši žiaci sa zúčastnili cestovateľského festivalu „Cestou necestou“. Tento rok sa žiaci dozvedeli niečo viac o Grónsku.  

    • Študijné voľno - 29.10.2018
     • Študijné voľno - 29.10.2018

      V zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 (školský zákon o platnom znení) riaditeľ Spojenej školy D. Tatarku 4666/7 v Poprade udeľuje voľno žiakom Spojenej školy, D. Tatarku 4666/7 v Poprade na deň: 29. október 2018 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

    • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá
     • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá

      Naše gymnázium opäť potvrdilo, že patrí medzi najlepšie na Slovensku.  Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote.  Po vyhodnotení výsledkov  maturitnej skúšky zo SJL v školskom roku 2017/2018 NÚCEM zaradil našu školu do pätice najlepších.

    • KOČAZ
     • KOČAZ

      V spolupráci s Okresným hasičským zborom v Poprade sme pripravili pre žiakov našej školy školenie, na ktorom si proaktívne vyskúšali zásah pri dopravnej nehode. Žiaci boli členmi Slovenského červeného krížu zamaskovaní – zranení a ich spolužiaci ich spolu s príslušníkmi OHZ v Poprade zachraňovali.
    • Výmenný pobyt - návšteva Mníchova
     • Výmenný pobyt - návšteva Mníchova

      Dňa 30. júna 2018 sa z pobytu v nemeckých rodinách v Mníchove vrátili žiaci našej školy. Do Mníchova odchádzali  20. júna 2018. Počas výmenného pobytu mali možnosť spoznávať  krásy bavorskej metropoly a jej okolia.
    • Výlet Taliansko
     • Výlet Taliansko

      V pondelok 18.6. v poobedňajších hodinách sa vybrali študenti GPDT spolu s pani profesorkami Grillingovou a Harbuľovou a pánmi profesormi Romanom a Šmondrkom po Stopách Leonarda da Vinciho.

    • Unikátny výlet do Edinburghu
     • Unikátny výlet do Edinburghu

      V skorých ranných hodinách sa z bratislavského letiska dňa 13. mája 2018 páni profesori Kováčik a Švarc vybrali so študentmi GPDT na päťdňový zájazd do hlavného mesta Škótska, Edinburghu. 

    • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov
     • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov

      Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom sa aj tento rok upevnili formou výmenného pobytu žiakov Gymnázia na ulici D. Tatarku v Poprade a žiačok Gymnázia Bertolda  Brechta v Mníchove. Táto dlhoročná spolupráca prispieva k rozšíreniu a upevneniu jazykových znalostí, ale aj k spoznávaniu krajín, ich zvyklostí a života.

    • Naša žurnalistická nádej
     • Naša žurnalistická nádej

      20. a 21. apríla sa vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. Súčasťou podujatia boli semináre o žurnalistike i tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi. Naša žiačka Dominika Pacigová sa do súťaže zapojila v 3. kategórii – novinárske príspevky stredoškolákov.
    • DELTA XII
     • DELTA XII

      Dňa 26. marca 2018 sa uskutočnil XII. ročník súťaže DELTA zameranej na riešenie fyzikálnych úloh pre žiakov základných škôl v priestoroch Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.

      Výsledková listina: DELTA12_Vysledky_listina_2018.xls
    • Volejbal SŠ dievčat - Okresné kolo - 2. miesto
     • Volejbal SŠ dievčat - Okresné kolo - 2. miesto

      Po vlaňajšom 1.mieste sme sa snažili obhájiť prvenstvo, ale po dramatickom boji sme prehrali vo finále s Gymnáziom Kukučinova a umiestnili sme sa na peknom 2. mieste z 8 zúčastnených družstiev. Naša škola bola organizátorom súťaže.
    • V hlavnej úlohe: lykožrút smrekový
     • V hlavnej úlohe: lykožrút smrekový

      Dňa 16. 3. 2018 pracovníci štátnych lesov TANAPu, Ing. Slivinský a Ing. Stavný odprezentovali prednášku o stave lesa v Tatranskom národnom parku. Prednášky sa zúčastnili žiaci 1. ročníka, kvinty, 2. ročníka a sexty, ktorí sa aktívne zaujímali o danú problematiku.

    • Maslenica
     • Maslenica

      Aj v tomto roku si žiaci ruského jazyka pripomenuli starú ruskú tradíciu “Maslenicu.”
    • Tradično-netradičné divadlo
     • Tradično-netradičné divadlo

      Divadlo jedného herca patrí vo svete k tradičným dramatickým formám.  Na Slovensku sa ho už niekoľko rokov snaží udomácniť  prvá dáma slovenskej monodrámy – Milka Zimková.

    • 2% dane z príjmu
     • 2% dane z príjmu

      Važení rodičia a priatelia školy

      Aj v tomto roku môžete darovaním 2% dane z príjmu podporiť naše rodičovské združenie. Vďaka Vám môžeme neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, realizovať rôzne aktivity v prospech Vašich detí, modernizovať priestory školy a napĺňať vopred stanovené ciele. Ďakujeme za prejav Vašej dôvery a Vašu podporu. Ako postupovať?

    • Úspechy nášho basketbalu
     • Úspechy nášho basketbalu

      Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl sa ani tento raz nezaobišlo bez našej účasti. Do kategórie žiakov sa prihlásilo osem družstiev, ktoré hrali v dvoch skupinách. Družstvo našej školy skupinu vyhralo a postúpilo do finále. V silnej konkurencii si naši chlapci zmerali sily so športovým gymnáziom, s ktorým tesne prehrali a skončili na druhom mieste.
    • Olympiáda nielen v Pjongčangu
     • Olympiáda nielen v Pjongčangu

      Krajské kolo 28. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku vnieslo 13. februára 2018 do budovy Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade olympijského ducha. Najlepší reprezentanti Prešovského kraja si zmerali svoje jazykové znalosti z nemeckého jazyka.
    • Na ZOH bude štartovať náš absolvent Jakub Šimoňák
     • Na ZOH bude štartovať náš absolvent Jakub Šimoňák

      Ešte v nedávnej minulosti boli súčasťou našej školy triedy so žiakmi – športovcami. Medzi posledných absolventov patrí aj Jakub Šimoňák, ktorý zmaturoval pred tromi rokmi. Jakub v utorok 30. januára zložil v Prezidentskom paláci olympijský sľub a vo štvrtok 1. februára odlieta do Pjongčangu. Absolvent „športovej déčky“  nám pred odletom do Južnej Kórey mailom odpovedal na niekoľko otázok.

    • Obvodné kolo Olympiády v NEJ
     • Obvodné kolo Olympiády v NEJ

      Dňa 18. januára 2018 sa uskutočnilo v budove Gymnázia na ulici D.Tatarku v Poprade obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.
    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

      Tento školský rok pred Vianocami sa na našej škole uskutočnil predvianočný florbalový turnaj o pohár Gabriela Ráchelu a Petra Husára, kde si zmerali sily tí najlepší florbaloví hráči zo všetkých tried. Turnaj odštartoval už v stredu a štvrtok, kedy sa hrali zápasy o postup do semifinále, no hlavný deň turnaja bol piatok - semifinálové a finálové zápasy, kde ostal už len úzky výber spomedzi všetkých tímov.

    • Vianočné aranžovanie
     • Vianočné aranžovanie

      Dňa 15. decembra 2017 sa uskutočnila súťaž študentov s názvom Vianočné aranžovanie. Celkovo sa zapojilo do súťaže 17 žiakov našej školy a najkrajšie práce  a ich autorov sme odmenili vecnými cenami.
    • Deň ruskej kultúry
     • Deň ruskej kultúry

      Aj tento rok sa žiaci – ruštinári z  1. - 3. ročníka stretli v predvianočnom období , aby si pripomenuli zvyky spojené s Novým rokom v Rusku.
     • Okresné kolo Olympiády v NEJ

      Gymnázium, Ul. D. Tatarku 4666/7 v Poprade bude aj v tomto školskom roku organizátorom okresného kola Olympiády v NEJ pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča. Okresné kolo sa uskutoční 18.01.2018 v priestoroch nášho gymnázia.

      Propozície súťaže si môžete pozrieť TU.

     • Informácie pre stravníkov

      Žiaci, ktorí si zabudnú stravný lístok, stratia ho, alebo si zabudnú označiť lístok pre výber 2. jedla a nebude označený menom a triedou, môžu prísť na obed 10 minút pred ukončením výdaja stravy. Stravný lístok nie je prenosný.

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

      Tak ako mnohokrát predtým, ani tento rok sa tí najmladší na našej škole nevyhli tradičnej cechovačke. Celá akcia akoby prebiehala v minulom storočí, k čomu dopomohlo aj oblečenie, ktoré niekedy nosili naši rodičia a prarodičia, no tentoraz si ho obliekli prváci.

    • Beniakove Chynorany 2017
     • Beniakove Chynorany 2017

      Blahoželáme študentke 1.A triedy  Ivane Mečárovej, ktorá sa dňa  8. novembra 2017 na výberovom kole súťaže v umeleckom prednese poézie  Beniakove Chynorany 2017 pre okresy regiónov Žilinského samosprávneho kraja a okresy Poprad a Kežmarok  v  I. kategórii (recitátori od 14 do 16 rokov)  umiestnila  na 3. mieste.

      Fotogaléria TU.

    • Dobrodružstvo v Londýne
     • Dobrodružstvo v Londýne

      Dňa 8. októbra 2017 sa štrnásť študentov GPDT spolu s pánom profesorom Kováčikom vybralo na cestu do najväčšej metropoly západnej Európy. Skoro ráno sme odlietali z bratislavského letiska a o necelé dve hodiny sme pristáli v Londýne.

    • Ďalšie skvelé hodnotenie našej školy
     • Ďalšie skvelé hodnotenie našej školy

      Naša škola získala ďalšie významné pozitívne hodnotenie. Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM) sa dlhodobo umiestňuje nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL). Patríme medzi sedem gymnázií v rámci Slovenska, ktoré v rokoch 2015, 2016, 2017 dali žiakom v spomínanom predmete viac, ako sa predpokladalo.

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

      Exkurzia do Bratislavy = výstava Body Exhibition v Inchebe, divadelné predstavenie Jana Eyrová a medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry ACADÉMIA & VAPAC.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

      Oznamujeme žiakom štvorročného gymnázia a žiakom kvinty až oktávy osemročného gymnázia, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční

      dňa 4. septembra 2017 o 9.00 hod. v átriu školy na Ul. Dominika Tatarku v Poprade.

      Zraz žiakov je o 8.45 hod. Upozorňujeme, že v daný deň je školská jedáleň mimo prevádzky. Výdaj stravy začína od 5. septembra 2017.

    • Úspech v silnej konkurencii nádejných literátov
     • Úspech v silnej konkurencii nádejných literátov

      Dňa 8. júna 2017 v popoludňajších hodinách sa pred historickou budovou lýcea v  Kežmarku konalo slávnostné otvorenie už 52. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok, v ktorej naše gymnázium  s výrazným úspechom reprezentovala žiačka Adela Kučkovská.

    • Víťazky súťaže Mladý Európan
     • Víťazky súťaže Mladý Európan

      Dňa 6. júna sa konalo v Bratislave finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Vo finále sa stretlo 13 víťazných družstiev, ktoré postúpili z regionálnych kôl. Naše gymnázium a región reprezentovali dievčatá Aneta Kolodzejová, Michaela Pavelčáková a Dominika Pacigová pod vedením pána profesora Adriána Šmondrka.

    • Londýn 2017
     • Londýn 2017

      V polovici mája sa študenti tretieho ročníka zúčastnili jazykového a poznávacieho zájazdu v Londýne. Ich zájazd odštartoval na popradskej železničnej stanici, odkiaľ cestovali do Košíc. Z košického letiska sa dostali priamym letom do Veľkej Británie, kde si užívali atmosféru tretej najväčšej metropoly.

    • Tatranská literárna jar 2017
     • Tatranská literárna jar 2017

      Druhý ročník Tatranskej literárnej jari priviedol 7.4.2017 do našej školy netradičných a zaujímavých hostí zo Srbska a Čiernej hory. Redaktori, vydavatelia a najmä básnici nám v autorskom čítaní predviedli ukážky zo svojej tvorby.

    • Úspech našich recitátorov
     • Úspech našich recitátorov

      Študenti našej školy (z „klasiky“ i „bilingválok“) dokázali, že v podtatranskom regióne stále patria k recitátorskej špičke. Dôkazom sú výsledky okresného kola 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. V prednese prózy patrili našim študentom všetky tri pódiové umiestnenia.

    • Fyzikálna súťaž DELTA XI.
     • Fyzikálna súťaž DELTA XI.

      Dňa 22. marca 2017 sa uskutočnil v poradí už XI. ročník súťaže DELTA zameranej na riešenie fyzikálnych úloh pre žiakov ZŠ v priestoroch Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade. Súťaže sa zúčastnilo päť základných škôl, ktoré mali možnosť zostaviť jedno štvorčlenné družstvo bez ohľadu na navštevovaný ročník. Za časový limit 90 minút mali súťažné družstvá správne vyriešiť čo najväčší počet úloh. Na riešenie úloh mali súťažné družstvá stanovený časový limit 90 minút.
       

    • Vyprevádzanie zimy - Maslenica
     • Vyprevádzanie zimy - Maslenica

      Aj tento rok sa gymnazisti – ruštinári, tak ako to býva tradíciou, rozlúčili so zimou ako sa patrí. Štvrtáci vyparádili „čučelo“ Maslenicu a prváci a druháci, dobre posilnení „blinami“, „blinčikami“ a čajom, vyprevadili krásavicu k rieke Poprad.

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

      Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo v budove Gymnázia na ulici D.Tatarku krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 39 žiakov z 27 stredných škôl. Súťažilo sa v 4 kategóriách.

    • Svetový deň bez mobilu
     • Svetový deň bez mobilu

      6. február je známy ako deň bez mobilov. Naši žiaci sa týmto dňom inšpirovali a vytvorili kreatívne plagáty a videá. Skúsme všetci  aspoň na jeden deň odložiť náš mobilný telefón a čas presedený na Facebooku využime na niečo užitočnejšie.
       

    • GPDT Cup: futsalový turnaj 2017
     • GPDT Cup: futsalový turnaj 2017

      V dňoch 21. – 22. decembra sme sa mohli dočkať v poradí už druhého unikátneho ročníka v halovom futbale. Na organizácii sa znovu podieľali žiaci Erik Demolli (4.C) a Jozef Maliňák (4.C), zatiaľ čo z pozície rozhodcu šéfoval Mgr. Dušan Kováčik, ktorému už takto v úvode, chceme srdečne poďakovať za úžasnú spoluprácu a neutíchajúcu ochotu.

    • Obvodné kolo Olympiády v NEJ
     • Obvodné kolo Olympiády v NEJ

      Dňa 19.01.2017 sa v budove Gymnázia na ulici Dominika Tatarku v Poprade konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa jej študenti z troch okresov: Poprad, Kežmarok a Levoča.

    • Best in English
     • Best in English

      Dňa 30. novembra sa naši žiaci klasickej sekcie gymnázia a osemročného gymnázia zapojili do medzinárodného testovania z anglického jazyka Best in English, v ktorom sme minulý rok obsadili celkovo 13. miesto na Slovensku. 

    • Deň ruskej kultúry
     • Deň ruskej kultúry

      Dňa 16.12.2016 sa uskutočnila na našej škole akcia Dni ruskej kultúry. Stretnutie študentov prebiehalo počas piatkového dopoludnia. Účasť študentov bola veľká. Určite aj vďaka predvianočnej príjemnej atmosfére, ktorá tam zavládla. Záujem prejavili aj žiaci iných cudzích jazykov. Išlo o stretnutie ruštinárskych skupín. Popri "Maslenici" je to ďalšia tradícia, ktorá sa týka priblíženia ruskej kultúry našim študentom.

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

      Lyžiarsky kurz pre žiakov kvinty, I.A a I.B sa uskutoční od 09.01. do 13.01.2017 v Litmanovej  - SKI COMP FAKĽOVKA.

      Nástup žiakov na lyžiarsky kurz je v pondelok 09.01.2017 o 7.45 hod. na školskom dvore.

       

      Informácie a pokyny k lyžiarskému kurzu: Lyziarsky_kurz_pokyny

    • Naša škola hostila školy pridružené UNESCO
     • Naša škola hostila školy pridružené UNESCO

      Začiatkom decembra naša škola privítala zástupcov škôl pridružených UNESCO v Slovenskej republike.  Stretnutie sa konalo v spolupráci s národnou koordinátorkou ASP a sekretariátom SK UNESCO.
      Za vznikom siete ASP bol zámer UNESCO podporiť účasť škôl v projektoch v snahe posilňovať ľudskú, etickú a kultúrnu dimenziu vzdelávania.

    • Deň boja proti AIDS
     • Deň boja proti AIDS

      1. december je známy ako deň boja proti AIDS.  Počas tohto dňa sa rozdávajú symbolické červené stužky, a tiež sa organizujú tzv. Sviečkové pochody. Tento deň si pripomenuli aj naši žiaci. V rámci projektu si žiaci zo Septimy vytvorili plagáty na hodinách informatiky, kde sa učia pracovať s vektorovým editorom Zoner Callisto. 

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

      Imatrikulácia je jednou z neodmysliteľných súčastí štúdia na strednej škole. Prináša so sebou zábavu, príjemné, ale i menej príjemné chvíľky plnenia rôznych úloh.

    • Wolkrova Polianka
     • Wolkrova Polianka

      Ani v tomto školskom roku neobišla našu školu najstaršia literárna súťaž mladých poetov na Slovensku – Wolkrova Polianka. 53. ročník súťaže si žiaci 4.B a 4.C skonkrétnili so spisovateľom, publicistom, politológom, filozofom a vydavateľom Romanom Michelkom.

    • Košický MATBOJ
     • Košický MATBOJ

      Dňa 21. októbra 2016 sa dve štvorčlenné družstvá školy zúčastnili 16. ročníka matematickej súťaže  žiakov stredných škôl  KOŠICKÝ MATBOJ.

    • Americký veľvyslanec nám priblížil národné parky v USA
     • Americký veľvyslanec nám priblížil národné parky v USA

      Naša škola sa snaží sprostredkovať študentom stretnutia so zaujímavými ľuďmi zo zahraničia, ktorí predstavia krajinu, odkiaľ pochádzajú. V piatok 21. októbra 2016 to bola osobnosť významná – veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Adam Sterling. Na tento diplomatický post nastúpil len koncom augusta tohto roku. Zatiaľ spoznal Košice, Prešov a Banskú Bystricu. Poprad sa stal ďalšou zastávkou pri jeho zoznamovaní sa so Slovenskom.

    • Londýn 2016
     • Londýn 2016

      V čase od 2. októbra do 7. októbra 2016 si študenti maturitného ročníka vychutnávali poznávací výlet v jednej z najlákavejších metropol sveta, v Londýne.

      Náš výlet odštartoval na popradskom letisku, z ktorého sme sa priamym letom dostali do Veľkej Británie. Deň v inom časovom pásme sme začali naozaj zaujímavo. V jednej chvíli sme čakali na autobus, ktorý nás mal odviezť z letiska do centra mesta, v druhej chvíli sme sa zrazu ocitli medzi množstvom evakuovaných ľudí pred letiskom. Hoci nikto nevedel, čo sa deje, po nejakých minútach neistoty sa všetko dostalo do pôvodného stavu a my sme vyrazili do centra Londýna.

    • Svetový deň potravín
     • Svetový deň potravín

      16. október  - Svetový deň potravín
      Žiaci 1.B a kvinty sa na hodinách biológie venovali tvorbe projektov k Svetovému dňu potravín.

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

      V pondelok 10.10.2016 mali možnosť naši študenti v rámci akcie Študentská kvapka krvi darovať krv priamo v priestoroch Gymnázia na Ul. Dominika Tatarku v Poprade. Tejto akcie sa zúčastnili 24 študenti - prvodarcovia a 2 členovia pedagogického zboru. V tejto užitočnej tradícii budeme pokračovať aj naďalej.

       

    • INTEGRÁCIA 2016
     • INTEGRÁCIA 2016

      INTEGRÁCIA 2016 - Obrázok 1

      Dňa 20. októbra 2016 vystúpia žiaci našej školy na koncerte INTEGRÁCIA 2016, ktorý sa uskutoční v ARÉNE POPRAD o 10.00 hod. pre žiakov z pozvaných škôl a o  16.00 hod. pre seniorov Popradského okresu. 

      Viac o koncerte sa dozviete na stránkach: http://integracia.net/ Žiaci našej školy sa taktiež koncertu zúčastnia ako diváci a zároveň povzbudzovatelia svojich spolužiakov. 

      Držíme im palce a tešíme sa na spoločné účinkovanie známych osobností s našimi žiakmi na jednom spoločnom pódiu. 

    • Exkurzia Osvienčim
     • Exkurzia Osvienčim

      12. septembra navštívili žiaci tretích ročníkov a septimy koncentračný tábor v Osvienčime. Čiernu minulosť tohto miesta pocítili už pri vstupe do koncentračného tábora, kde fašisti zabíjali hladom,  vyčerpaním, no predovšetkým plynom. Študentom naskakovala husia koža pri pohľade na vitríny plné súkromných vecí, dokonca aj vlasov nevinných obetí, ktorý odchádzali do tábora za „prácou“.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      V pondelok 26.9.2016 si žiaci všetkých ročníkov gymnázia pripomenuli  Európsky deň jazykov. Na hodinách nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka žiaci prezentovali zaujímavosti jazyka, ktorý sa učia a ktorý je ich spolužiakom neznámy.

    • Patríme medzi najlepších
     • Patríme medzi najlepších

      Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku v Poprade je podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) najlepším gymnáziom v Prešovskom kraji za školský rok 2015/2016.

      V hodnotení gymnázií na Slovensku sa naše gymnázium umiestnilo na 9. mieste. Viac na www.skoly.ineko.sk

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

      Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa pre žiakov štvorročného gymnázia a žiakov kvinty, sexty a septimy uskutoční dňa 5. septembra 2016 (t.j. v pondelok) o 9.00 hod. v átriu budovy Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. Nástup žiakov do školy je o 8.45 hod.  

      Školská jedáleň začína vydávať stravu až nasledujúci deň, t.j. od utorka 6. septembra 2016.

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • billichova.m@ssdtpp.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • OLNEJ 2020 kraj
  • Internetová matematická Olympiáda
  • Literatúra 2019
  • 17. November 2019
  • Londýn 2019
  • Stplný tenis kraj 2019
  • HIV/AIDS 2019
  • Výstava oktávy 2019
  • Športové okienko 2019
  • Stolný tenis 2019
  • Divadlo Prešov 2019
  • KOŽAZ 2019