• Oznam
     • Oznam

     • Od 1. júla 2021 je riadením Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade poverená RNDr. Mária Vojtaššáková.

    • Svetový deň životného prostredia 2021
     • Svetový deň životného prostredia 2021

     • (World Environment Day) si každoročne pripomíname od roku 1973, a to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme (Švédsko). Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.

    • Stojany, zabudnutá dedinka
     • Stojany, zabudnutá dedinka

     • O histórii vieme veľa, a predsa tak málo. Od začiatku čias naši predkovia zapisovali dôležité udalosti a robili činy, o ktorých sa dnes dozvedáme z rôznej literatúry, školy a iných miest.

    • XIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 2020 ovládli naše poetky.
     • XIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 2020 ovládli naše poetky.

     • Vyhlásenie víťazov súťaže bolo z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID 19 preložené až na máj 2021, ale nakoniec sa naše literátky dočkali a ich čakanie nebolo márne. V konfrontácii talentov z celého Slovenska dosiahli v poézii v II. vekovej kategórii super úspech. Rebecca Ashley Saunders (4.B) si zopakovala minuloročné 2. miesto a víťazkou kategórie sa stala Andrea Mlynárová (4.B). Súťažné básne našich poetiek sú zverejnené v Zborníku ocenených prác.

    • Programátorská súťaž Python Cup 2021
     • Programátorská súťaž Python Cup 2021

     • Aj v tomto školskom roku sa piati žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej súťaže Python Cup 2021 v programovaní, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. S hrdosťou môžeme oznámiť, že Oliver Gurka (IV.A) obsadil 3. miesto, Ondrej Alexaj (IV.B) 10. miesto a Samuel Manik (IV.B) 16. miesto v konkurencii dvesto súťažiacich programátorov z celého Slovenska.

      Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • GIRL´S DAY v IT sa oplatí zúčastniť
     • GIRL´S DAY v IT sa oplatí zúčastniť

     • Tohto roku pripadol Medzinárodný deň žien a dievčat v IT na 22. apríla. V tento deň sa už po ôsmy raz uskutočnilo celoslovenské podujatie  GIRL´S DAY organizované občianskym združením Aj Ty v IT, na ktorom som sa zúčastnila.

      Podujatie bolo organizované online formou a bol pre nás pripravený bohatý program, ktorý mal dievčatám priblížiť informácie z pozadia IT firiem aj osobné skúsenosti žien a dievčat, ktoré už v IT pracujú alebo ho študujú, mal motivovať k štúdiu informatiky a kariére i podnikaniu v tomto sektore.

    • Mladí reportéri pre životné prostredie
     • Mladí reportéri pre životné prostredie

     • Naša žiačka, Ľudmila Slivová z 3. A triedy, sa v júli minulého roka zúčastnila reportérskeho workshopu v Bielych Karpatoch, ktorý organizoval program Mladí reportéri pre životné prostredie. Počas päťdňového pobytu sa venovala viacerým environmentálnym témam, ktoré spracovala formou reportážnych fotografií a článkov. Jednou z tém bolo i šetrné kosenie paletovými kosačkami a ručné kosenie kosou Krivoklátskych lúk na území CHKO Biele Karpaty. Tento reportážny príspevok sa umiestnil v národnom kole súťaže Mladých reportérov pre životné prostredia a Slovensko bude reprezentovať aj v celosvetovom kole súťaže.

      Vo fotopríbehu píše: „Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty.“ 

      Pohľad na typickú mozaikovú krajinu v okolí prírodnej pamiatky Babiná. Biodiverzita lúk sa udržuje šetrným kosením

      Prírodná rezervácia Nebrová, kde dobrovoľníci z ochranárskych združení a pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty kosia lúky kosou alebo lištovými kosačkami.

      Pokosená tráva sa následne zhrabúva. Prevažne sa spracúva na seno. Na lúke ostať nesmie, rastliny by pod ňou zhnili.

      Výberovým kosením sa udržiavajú rastliny nevyhnutné pre život vzácneho motýľa jasoňa červenookého a iných ohrozených druhov z tejto oblasti.

      Mladí reportéri na jedno popoludnie vymenili foťáky za hrable. Vyskúšali si manažment chráneného územia a prispeli k zachovaniu lúčnej biodiverzity.

    • Obnovenie prezenčnej formy vyučovania
     • Obnovenie prezenčnej formy vyučovania

     • Od pondelka 10.5.2021 pripravujeme obnovenie prezenčného vyučovania vo všetkých ročníkoch gymnázia, nakoľko okres Poprad prechádza do 1. stupňa varovania (ružová farba).

      Viac informácii (vrátane zverejnenia nového rozvrhu) vám prinesieme v najbližších dňoch prostreníctvom EduPage. 

    • Návšteva Tatranskej galérie
     • Návšteva Tatranskej galérie

     • Žiaci 4.A v stredu 28. apríla navštívili Tatranskú galériu, ktorá opäť otvorila svoje brány pre verejnosť, samozrejme, za dodržania všetkých protipandemických opatrení.

    • Informácie k prijímacím skúškam
     • Informácie k prijímacím skúškam

     • Prijímacie skúšky do I. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu  v študijnom odbore 7902J – gymnázium  pre školský rok  2021/202 sa uskutočnia  v prvom termíne 3. mája 2021 a v druhom termíne 10. mája 2021 v budove Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade.

      Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané na mailovú adresu rodiča. Súčasťou pozvánky bol identifikačný kód, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacej skúšky. Ak Vám pozvánka nebola doručená, kontaktujte školu na adrese skola@ssdtpp.sk.

      Prezentácia žiakov je od 7.15  do  8. 00 hod.,

      do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, rodičia do budovy školy nevstupujú,

      osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok,

      v priestoroch školy musia mať všetky osoby prekryté horné dýchacie cesty,

      každý žiak používa vlastné písacie potreby.

       

      Viac informácii: https://www.minedu.sk/data/att/19439.pdf

    • Maslenica 2021
     • Maslenica 2021

     • Maslenica je sviatkom východných Slovanov, ktorí sa celý jeden týždeň lúčia so zimou a vítajú nastupujúcu jar. V Rusku má tradícia Maslenice hlboké korene a siaha až do pohanských čias. Každý deň slávnostného týždňa má svoj osobitný názov, význam, rituály či tradície. Rodiny sa schádzajú, pečú bliny, teda ruské palacinky, tancujú a spievajú. Na záver týždňa sa slamená bábika oblečená v ľudovom odeve zapáli a hodí do rieky, čo je symbolom konca zimy.
       

    • Online hodina so zástupcom americkej ambasády
     • Online hodina so zástupcom americkej ambasády

     • Začiatkom tretieho kalendárneho mesiaca sa žiaci III.A a septimy B zúčastnili online video-konferencie so zástupcom americkej ambasády (US Embassy) na Slovensku. Téma bola veľavravná – hoaxy a dezinformácie. Keďže v súčasnej neľahkej situácii nám títo virtuálni nepriatelia škodia omnoho viac, ako za normálnych okolností, žiaci privítali možnosť prehĺbiť vedomosti aj v tejto oblasti.

    • Oznam o konaní volieb do rady školy
     • Oznam o konaní volieb do rady školy

     • Míli rodičia, zamestnanci, študenti.

      Rade školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov do rady školy za jednotlivé kategórie (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, rodičia a študenti).

      Volebný poriadok je zverejnený na stránke školy v záložke SPOJENÁ ŠKOLA/RADA ŠKOLY.

      Všetky dôležité informácie o termíne a spôsobe návrhu kandidátov ako i o termínoch a spôsobe hlasovania budú komunikované cez portál EDUPAGE.

   • Kontakt

    • Gymnázium
    • skola@ssdtpp.sk
    • billichova.m@ssdtpp.sk
    • +421 0 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
    • Mgr. Ing. Marcela Billichová
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie