• Variabilné symboly (školský rok 2020/21)

     I.A - variabilný symbol - 4011
     I.B - variabilný symbol - 4012

     prvú platbu u študentov prvého ročníka prosíme označiť VS - 4000 (úhrady sú realizované pred definitívnym rozdelením žiakov do tried)

     II.A - variabilný symbol - 4021
     II.B - variabilný symbol - 4022

     III.A - variabilný symbol - 4031
     III.B - variabilný symbol - 4032

     IV.A - variabilný symbol - 4041
     IV.B - variabilný symbol - 4042

     Kvinta A – variabilný symbol - 401

     Kvinta B - variabilný symbol - 402

     Sexta  - variabilný symbol - 403

     Septima A - variabilný symbol - 404

     Septima B - variabilný symbol - 405

     Oktáva - variabilný symbol - 406 

     Zamestnanci školy - variabilný symbol – 99

     Suma na mesiac pre žiakov: 26,- €

     Suma pre zamestnancov 18,- €

      

     Orazovanie lístkov (voľba menu 2) sa realizuje vždy v stredu na celý nasledujúci týždeň.


     Stravné   cena za jeden obed mesačná platba
     študenti 1,26 € 26 €
     zamestnanci 0,87 € 18 €

      

   • Kontakt

    • Gymnázium
    • skola@ssdtpp.sk
    • billichova.m@ssdtpp.sk
    • +421 0 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
    • Mgr. Ing. Marcela Billichová
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie