• Žiacka školská rada

    • Zástupcovia tried štvorročného a osemročného gymnázia v žiackej školskej rade:

     5.F                  Petra Lichá (predseda)


     I.B                   Monika Grichová

     kvinta A          Jakub Kováč

          

     II.A                  Ivana Mečárová

     II.F                  Zuzana Toporcerová


     III.E                 Zuzana Dvořáková

     III.E                 Viktória Rosinová

     III.F                 Martina Martančíková

      

     oktáva             Milan Velecký

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie