• História

     • História Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprad píše už svoje štvrté desaťročie.

      Prvým míľnikom bol 1. september 1980, keď bolo založené štvorročné gymnázium na vtedajšej Zápotockého ulici. Do lavíc si vtedy sadlo 192 žiakov, ktorých učilo 17 členov pedagogického zboru. Škola sa orientovala na prírodovedné predmety a cudzie jazyky a bola priekopníkom vo výučbe informatiky. V súčasnosti má štvorročné gymnázium všeobecné zameranie.

      Ďalším významným dátumom bol 12. november 1991. V ten deň bola otvorená slovensko-nemecká  sekcia, ktorá bola v čase svojho vzniku jediná bilingválna sekcia na Slovensku podporovaná vládou Spolkovej republiky Nemecko. Do prvého ročníka bilingválnej sekcie nastúpilo 72 študentov. Postupne sa menila koncepcia tejto časti školy. „Bilingválky“ sa stali školou s nemeckou maturitou, čo znamená, že jej absolventi sú rovnocenní s absolventmi gymnázií v SRN a môžu študovať na vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách.

      Školský rok 1992/93 priniesol ďalšiu zmenu – súčasťou školy sa stalo osemročné gymnázium, ktoré je zamerané na výučbu cudzích jazykov. Na toto gymnázium bývajú prijatí tí žiaci, ktorí úspešne ukončili 5. ročník základnej školy a vyhoveli na prijímacích skúškach. Ak žiaci po skončení štvrtého ročníka majú záujem, môžu požiadať o prestup a študovať v bilingválnej sekcii.

      1.september 2008 je dátumom vzniku Spojenej školy na  Ulici Dominika Tatarku. Jej súčasťou okrem vyššie spomenutých organizačných zložiek sa stala plne organizovaná základná škola s projektom integrácie pre zdravotne znevýhodnené deti, ktorým sa venujú nielen kvalifikovaní pedagógovia, ale aj asistenti, špeciálny pedagóg a fyzioterapeut.

      Starostlivosť o telesne postihnutých žiakov sa rozšírila aj na stredoškolských študentov, čo bolo 35 integrovaných v štandardných triedach. Životaschopný bol tiež projekt Centra olympijskej prípravy pri Ministerstve školstva SR, ktorý fungoval v rokoch 2009 – 2013. Dôkazom toho sú športovci – naši absolventi, ktorí reprezentovali Slovensko na ZOH v Soči. Lyžiari bratia Žampovci, Bendík, Kantorová či sánkarka Gbúrová. Na olympiáde sa predstavil aj sánkar Jozef Petrulák.

      Naša škola ponúka kvalitné vzdelanie, čo dokazuje aj úspešnosť prijatia na vysoké školy. U absolventov BS ide o maximálnu – stopercentnú úspešnosť, abiturienti zo 4-ročného gymnázia dosahujú úspešnoť 99,6%.

      O kvalite SŠUDT v Poprade svedčí aj fakt, že Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO) ohodnotil našu školu dva roky po sebe ako najlepšie gymnázium v Prešovskom kraji a prisúdili jej siedme, resp. ôsme miesto v rámci Slovenska. 

      GENS_UNA_SUMUS.pdf


   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie