• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • Email školy
   • skola@ssdtpp.sk
   • Email na zástupkyňu riaditeľky školy
   • slavkovska.d@ssdtpp.sk
   • Telefón
   • +421 52 7721 663
   • Adresa školy
   • Dominika Tatarku 4666/7
    058 01 Poprad
    Slovakia
   • IČO
   • 042083788
   • Riaditeľka školy
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 4-ročné gymnázium
   • Mgr. Denisa Slavkovská
   • Telefón - klapky
   • vrátnica - kl. 11

    riaditeľ školy - kl. 16
    zástupca riaditeľa - kl. 18
    sekretariát - kl. 20

    kancelária - kl. 17
    hospodárka - kl. 12
    technik - kl. 25

    zborovňa - kl. 26
    kabinet DEJ - kl. 13
    kabinet MAT - kl. 14
    kabinet BIO - kl. 19
    kabinet INF - kl. 22
    kabinet TSV - kl. 23
    kabinet FYZ - kl. 24
    kabinet CHEM - kl. 27
    kabinet ANJ - kl. 28
    knižnica - kl. 15

    vedúca ŠJ - kl. 21
   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie