• Termíny prijímacích skúšok 2023 

    Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu  v študijnom odbore 7902J – gymnázium  pre školský rok  2023/2024 sa uskutočnia  

    v prvom termíne 4. alebo 5.  mája 2023 

    v druhom termíne 9. alebo 10. mája 2023 

    v budove Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade.


    Prihlášky na prijímacie skúšky 

    Prihlášku na štúdium podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.


    Pozvánky na prijímacie skúšky 

    Termín upresníme.


     


  •  

    

    

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie