• Informácie o prijímacích skúškach

   • Termíny prijímacích skúšok:

    1. termín - 11. máj 2020

    2. termín - 14. máj 2020

     

    Prijímacie skúšky konajú žiaci zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

    V celkovom hodnotení prijímacích skúšok sú zohľadnené:  úspešnosť žiaka vo vykonaných prijímacích skúškach zo SJL a MAT, prospech zo základnej školy v druhom polroku 8. ročníka a prvom polroku 9. ročníka, úspešnosť žiaka v Testovaní 9 a dosiahnuté úspechy žiaka v predmetových olympiádach.

    Bez prijímacích skúšok môže byť prijatý žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahol úspešnosť 90% a viac v každom z testovaných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika).

     

     

    Máš aj Ty záujem o IT?

    (informácie pre všetkých záujemcov o štúdium na našom gymnáziu)

    Žiaci, ktorí budú prijatí na Gymnázium, Ul. Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade si budú môcť pri zápise zvoliť školský vzdelávací program - buď aktuálne platný ŠkVP (pozri TU) alebo alternatívny ŠkVP s rozšírenou výukou programovania a aplikovanej informatiky (pozri TU).

    Základná informácia o obsahu predmetov informatika a aplikovaná informatika (pozri TU).

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • billichova.m@ssdtpp.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • OLNEJ 2020 kraj
  • Internetová matematická Olympiáda
  • Literatúra 2019
  • 17. November 2019
  • Londýn 2019
  • Stplný tenis kraj 2019
  • HIV/AIDS 2019
  • Výstava oktávy 2019
  • Športové okienko 2019
  • Stolný tenis 2019
  • Divadlo Prešov 2019
  • KOŽAZ 2019