• Spojená škola

    Spojená škola vznikla 1.9.2008.

     

    Má dve organizačné zložky: 

    Gymnázium, Ulica Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

    Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, Poprad   http://ssdtppzs.edupage.org/

     

    Gymnázium má tri sekcie:

    • Gymnázium - dĺžka štúdia 4 roky - triedy sú umiestnené v budove na Ulici Dominika Tatarku
    • Osemročné gymnáziumtriedy  prima až kvarta sú umiestnené v budove na Ulici mládeže a triedy kvinta až oktáva v budove na Ulici Dominika Tatarku    http://ssdtpp8gym.edupage.org/
    • Biligválne slovensko-nemecké gymnázium - dĺžka štúdia 5 rokov - triedy sú umiestnené budove na Ulici mládeže    http://ssdtppbs.edupage.org/
   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie