• Informácie o prijímacích skúškach

   • Termíny prijímacích skúšok:

    1. termín - 13. máj 2019

    2. termín - 16. máj 2019

     

    Prijímacie skúšky konajú žiaci zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

    V celkovom hodnotení prijímacích skúšok sú zohľadnené:  úspešnosť žiaka vo vykonaných prijímacích skúškach zo SJL a MAT, prospech zo základnej školy v druhom polroku 8. ročníka a prvom polroku 9. ročníka, úspešnosť žiaka v Testovaní 9 a dosiahnuté úspechy žiaka v predmetových olympiádach.

    Bez prijímacích skúšok môže byť prijatý žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahol úspešnosť 90% a viac v každom z testovaných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika).

     

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko
  • Edinburgh 2018
  • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov