Navigácia

Kontakty

Názov školy: Spojená škola
Adresa školy: Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
www www.ssddtpp.sk
IČO školy: 42083788  
DIČ školy: 2022668340  
E-mail: gpdt@stonline.sk 4-ročné gymnázium
  gpdt.bs@gmail.com  5-ročná bilingválna sekcia
  selepova@centrum.sk 8-ročné gymnázium
  ssdtppzs@gmail.com základná škola
Tel. kontakt: 052/7721663 Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
  052/7730551 Ul. mládeže 2350/7, Poprad
  052/7721076 Ul. mládeže 2350/7, Poprad - prepájanie do kabinetov

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dominika Tatarku 4666/7
    058 01 Poprad
  • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria