• Názov školy: Spojená škola
     Adresa školy: Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
     www www.ssddtpp.sk
     IČO školy: 42083788  
     DIČ školy: 2022668340  
     E-mail: gpdt@stonline.sk 4-ročné gymnázium
       gpdt.bs@gmail.com  5-ročná bilingválna sekcia
       selepova@centrum.sk 8-ročné gymnázium
       ssdtppzs@gmail.com základná škola
     Tel. kontakt: 052/7721663 Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
       052/7730551 Ul. mládeže 2350/7, Poprad
       052/7721076 Ul. mládeže 2350/7, Poprad - prepájanie do kabinetov

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko
  • Edinburgh 2018
  • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov