Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Dušan Nebus Ne Riaditeľ
 
 
Mgr. Marcela Billichová Bi Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
Zástupca v triede: kvinta
Zástupca v triede: oktáva
Zástupca v triede: septima
Zástupca v triede: sexta
 
 
Mgr. Pavol Leško Leš Zástupca
Zástupca v triede: I.ZA
Zástupca v triede: I.ZB
Zástupca v triede: II.ZA
Zástupca v triede: III.ZA
Zástupca v triede: III.ZB
Zástupca v triede: IV.ZA
Zástupca v triede: IX.ZA
Zástupca v triede: V.ZA
Zástupca v triede: V.ZB
Zástupca v triede: VI.ZA
Zástupca v triede: VII.ZA
Zástupca v triede: VIII.ZA
Vedie krúžok: Práca s PC
 
 
Mgr. Viera Selepová Sel Zástupkyňa
Zástupca v triede: kvarta A
Zástupca v triede: kvarta B
Zástupca v triede: príma A
Zástupca v triede: príma B
Zástupca v triede: sekunda A
Zástupca v triede: sekunda B
Zástupca v triede: tercia A
Zástupca v triede: tercia B
 
 
RNDr. Mária Vojtaššáková Vo Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.E
Zástupca v triede: I.F
Zástupca v triede: II.E
Zástupca v triede: II.F
Zástupca v triede: III.E
Zástupca v triede: III.F
Zástupca v triede: IV.E
Zástupca v triede: IV.F
Zástupca v triede: V.E
Zástupca v triede: V.F
Vedie krúžok: Matematický krúžok
 
 
RNDr. Silvia Bartošová Ba Triedna učiteľka: IV.E
Vedie krúžok: Biologický krúžok
 
 
Katharina Bähr Bh Učiteľka
 
 
Mgr. Tatiana Bérešová Bér Triedna učiteľka: príma B
 
 
Mgr. Zuzana Biganičová Bg Učiteľka
Vedie krúžok: Spoločenské tance
 
 
Mgr. Jana Birošíková Bir Triedna učiteľka: sekunda A
 
 
Frank Blau Bl Učiteľ
 
 
Mgr. Vitalija Bolozová Bol Učiteľka
Vedie krúžok: Bedminton
 
 
Mgr. Juraj Brenišin Triedny učiteľ: kvinta
Vedie krúžok: Diskusno-komunikačný krúžok
 
 
Mgr. Zuzana Brndiarová Brn Učiteľka
Vedie krúžok: Florbal - mladší žiaci
Vedie krúžok: Florbal - starší žiaci
Vedie krúžok: Plávanie - dievčatá
Vedie krúžok: Plávanie - chlapci
 
 
Mgr. Melánia Brutovská Br Učiteľka
 
 
RNDr. Viera Budinská Bu Triedna učiteľka: III.F
Vedie krúžok: Chemické výpočty - repetitórium
 
 
Mgr. Anna Burdová Bd Triedna učiteľka: I.F
 
 
PhDr. Anna Decká Dc Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Dikantová Di Triedna učiteľka: III.E
Vedie krúžok: Dejepisný krúžok
Vedie krúžok: Životné prostredie stavia mosty - Berlín
 
 
Mgr. Jana Dudová Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Interiérový dizajn
 
 
Mgr. Jaroslava Ganádiková Gd Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Výpočty v chémii
 
 
Mgr. Mária Goláňová Gl Triedna učiteľka: IV.F
Vedie krúžok: Matematicko - fyzikálny krúžok
 
 
Agáta Gontkovičová Gon Asistentka učiteľa
Kabinet: 121 - kabinet asistenti
 
 
RNDr. Karol Grilling Gr Triedny učiteľ: V.F
Vedie krúžok: Matematický krúžok
Vedie krúžok: Veda, umenie a príroda azúrového pobrežia 1
 
 
RNDr. Silvia Grillingová Ga Triedna učiteľka: oktáva
Vedie krúžok: Matematický krúžok pre štvrtákov
 
 
Mgr. Viera Gulová Gul Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 4. oddelenie
 
 
Mgr. Jana Harbuľová Hb Učiteľka
 
 
PhDr. Pavol Holčík Ho Učiteľ
Vedie krúžok: Bowlingový krúžok
 
 
Mgr. Lucia Honschová Hx Učiteľka
 
 
Bc. Zuzana Hromjáková Hrz Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 3. oddelenie
 
 
Anna Hrončáková Hra Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Juraj Jacoš Jac Triedny učiteľ: IX.ZA
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Miroslava Jakubčáková Jak Triedna učiteľka: príma A
 
 
PaedDr. Ladislav Jantoš Učiteľ
 
 
RNDr. Anna Kabirová Ki Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Anna Kallová Kal Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Kaprálová Ka Učiteľka
 
 
Mgr. Miriam Kellnerová Ke Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Literárno-poznávací krúžok
Vedie krúžok: Práca s knihou
 
 
Mgr. Stanislava Kellnerová Kel Triedna učiteľka: I.ZA
 
 
Mgr. Peter Kenedich Ken Triedny učiteľ: VIII.ZA
 
 
Mgr. Lenka Kocvárová Koc Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Anna Kolbová Kol Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 2. oddelenie
Kabinet: 109 - kabinet 1. stupňa ZŠ
 
 
RNDr. Otília Konevalová Ko Učiteľka
Vedie krúžok: Biológia v pokusoch a úlohách
 
 
Mgr. Karin Kovácsová Kov Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Kováčik Kx Triedny učiteľ: sexta
Vedie krúžok: Florball
 
 
Mgr. Marcela Kovalčíková Kk Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Po nemecky rýchlo a bezbolestne
 
 
Mgr. Mária Krajgerová Kg Triedna učiteľka: I.E
 
 
Mgr. Zuzana Krišková Kri Triedna učiteľka: II.ZA
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
 
 
Mgr. Gabriela Kriššáková Kr Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Lainczová Lai Triedna učiteľka: V.ZB
 
 
Mgr. Eva Legátová Leg Triedna učiteľka: sekunda B
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
 
 
Olaf Harald Licht Li Učiteľ
 
 
Mgr. Alžbeta Limáneková Lm Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Francúština v každodennom živote
 
 
Mgr. Ľubomíra Macuráková Mac Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Ľudový spev a tanec
 
 
Mgr. Katarína Majerová MaK Triedna učiteľka: III.ZB
Vedie krúžok: Tvorivé ručičky
 
 
Mgr. Jana Maličká Mal Triedna učiteľka: VII.ZA
Vedie krúžok: Krúžok matematiky a slovenského jazyka
 
 
Mgr. Lenka Martinková Mar Triedna učiteľka: V.ZA
 
 
Mgr. Rastislav Melikov MeR Triedny učiteľ: tercia B
 
 
Mgr. Zuzana Melikovová MeZ Triedna učiteľka: kvarta B
 
 
Alena Meliorisová Mel Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 1. oddelenie
 
 
PhDr. Alžbeta Micková Mc Učiteľka
 
 
Mgr. Blanka Mišáneková Miš Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Nesládeková Nes Triedna učiteľka: tercia A
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Zuzana Paločková Pal Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Františka Pamulová Pam Triedna učiteľka: III.ZA
Vedie krúžok: Angličtina hrou
 
 
Mgr. Dominik Petrík Učiteľ
 
 
PaedDr. Alžbeta Potempová Pot Špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Anna Pytel Gažúrová Gaž Učiteľka
 
 
Ing. Ivana Rodáková Ro Učiteľka
Vedie krúžok: Chémia v praxi
 
 
Mgr. Slavomír Roman Rm Triedny učiteľ: I.A
Vedie krúžok: Tvorba fyzikálnych pomôcok
 
 
Bernhard Sabol-Wimmer Učiteľ
 
 
Marcus Schmitz Sz Učiteľ
 
 
PhDr. Daniela Sivá Si Učiteľka
 
 
Mgr. Jozef Skokan Sk Triedny učiteľ: septima
Vedie krúžok: Basketbal - Streetball
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
Mgr. Katarína Slivková Sli Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Viera Stavná Sta Triedna učiteľka: IV.ZA
Vedie krúžok: Turisticko-športový krúžok
 
 
PhDr. Zuzana Suchá Su Triedna učiteľka: II.E
Vedie krúžok: Krúžok SJL
 
 
PaedDr. Iveta Šarišská Šs Učiteľka
Vedie krúžok: Redakčný krúžok
 
 
Mgr. Juraj Šimko Šk Triedny učiteľ: V.E
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Reálie anglicky hovoriacich krajín
 
 
Mgr. Zuzana Šimoňáková Ši Triedna učiteľka: II.F
 
 
PhDr. Daniela Škurlová Šku Triedna učiteľka: kvarta A
Vedie krúžok: Klub anglického jazyka
 
 
Mgr. Katarína Škutová Škk Triedna učiteľka: I.ZB
Vedie krúžok: Športovo-pohybový krúžok
Kabinet: 111 - 1.ZB
 
 
Mgr. Adrián Šmondrk Šm Triedny učiteľ: III.B
Vedie krúžok: Zaujímavosti z histórie
 
 
PaedDr. Ľudmila Šmondrková Šd Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Štěpánová Šo Učiteľka
Vedie krúžok: Bedmintonový krúžok
 
 
Mgr. Roman Švarc Šc Učiteľ
 
 
Mgr. Ľudmila Turčanová Tu Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Ujčíková Uj Učiteľka
Vedie krúžok: Redakčný krúžok 1
 
 
Ruven Urban Ub Učiteľ
 
 
Ing. Marta Valčuhová Vx Učiteľka
 
 
Mgr. Jaroslava Viestová Vie Učiteľka
 
 
Roman Vitko Vt Učiteľ
 
 
Mgr. Petra Vojčíková Voj Triedna učiteľka: VI.ZA
 
 
RNDr. Milan Vráblik Vr Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Vedie krúžok: Zábavná matematika a hlavolamy
 
 
Nadine Wagner Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dominika Tatarku 4666/7
    058 01 Poprad
  • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria