• Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá
    • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá

    • 20.10.2018 19:48
    • Naše gymnázium opäť potvrdilo, že patrí medzi najlepšie na Slovensku.  Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote.  Po vyhodnotení výsledkov  maturitnej skúšky zo SJL v školskom roku 2017/2018 NÚCEM zaradil našu školu do pätice najlepších.

    • viac
    • KOČAZ
    • KOČAZ

    • 03.10.2018 11:31
    • V spolupráci s Okresným hasičským zborom v Poprade sme pripravili pre žiakov našej školy školenie, na ktorom si proaktívne vyskúšali zásah pri dopravnej nehode. Žiaci boli členmi Slovenského červeného krížu zamaskovaní – zranení a ich spolužiaci ich spolu s príslušníkmi OHZ v Poprade zachraňovali.
    • viac
   • Kontakty

    • Gymnázium
    • gpdt@stonline.sk
    • gpdt@stonline.sk
    • +421 0 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • Mgr. Ing. Marcela Billichová
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
  • Fotogaléria

   • KOČAZ
   • Návšteva Mníchova 2018
   • Pohľadmi míńame našu podstatu
   • Výlet Taliansko
   • Edinburgh 2018
   • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov
   • Majstrovstvá Slovenska v basketlabe žiačok stredných škôl
   • Naša žurnalistická nádej
   • Tatranská literárna jar
   • DELTA XII
   • Maslenica
   • Volejbal SŠ dievčat - Okresné kolo - 2. miesto