• KK OSJL – naša úspešná riešiteľka
   • KK OSJL – naša úspešná riešiteľka

   • 16.06.2022 10:41
   • 11. februára 2022 som sa zúčastnila krajského kola olympiády zo slovenského jazyka. Olympiáda pozostávala z troch častí, a to z gramatického testu, slohu a rétorickej časti. Gramatický test bol vypracovávaný online a rovnako aj sloh, ktorý bol písaný formou transformácie textu. Bol nám poslaný text a úlohou bolo prepísať ho do formy úvahy o učiteľskom povolaní.

   • Po vyhodnotení celej súťaže som sa vo svojej kategórii umiestnila v prvej desiatke najlepších súťažiacich v Prešovskom kraji a zároveň som sa stala aj úspešnou riešiteľkou OSJL.
                                                                                                                          Laura Palková, III.A


   • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie