• Best In English
     • Best In English

     • 17.02.2020 11:06
     • Žiaci štvorročného a osemročného gymnázia sa na konci roku 2019 opäť zúčastnili súťaže v anglickom jazyku Best In English, do ktorej sa zapojili školy z 25 rôznych krajín z celého sveta. Celkový počet zúčastnených škôl bol 614, pričom 100 škôl bolo zo Slovenska. Z celkového počtu slovenských škôl sa naše gymnázium umiestnilo na skvelom 8. mieste. Veríme, že v ďalšom ročníku sa našim študentom podarí obsadiť ešte vyššie miesto.
     • viac
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • 12.02.2020 11:48
     • V utorok 11. februára sa opäť v  našej škole konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 26 súťažiacich v kategórii  2A, 2B, 2C a 2D  z Prešovského kraja.
     • viac
     • Obvodné a okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Obvodné a okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • 24.01.2020 08:40

     • Vo štvrtok 16. januára sa konalo na našej škole obvodné a súčasne okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnilo 20 súťažiacich v katogóriach 2A, 2B a 2D z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. 
     • viac
     • Internetová Matematická Olympiáda
     • Internetová Matematická Olympiáda

     • 19.12.2019 13:58
     • Dňa 26.11.2019 sedem žiakov našej školy, ktorí sú zanietení fanúšikovia matematiky, spojili svoje sily v Internetovej Matematickej Olympiáde.
     • viac
     • Úspech našej nádejnej literátky
     • Úspech našej nádejnej literátky

     • 19.12.2019 09:40
     • 19.novembra 2019  sa v historickej budove Radnice v Lučenci konalo vyhlásenie výsledkov XIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe - Literárny Lučenec 2019 a naša škola tu nechýbala
     • viac
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • billichova.m@ssdtpp.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • OLNEJ 2020 kraj
  • Internetová matematická Olympiáda
  • Literatúra 2019
  • 17. November 2019
  • Londýn 2019
  • Stplný tenis kraj 2019
  • HIV/AIDS 2019
  • Výstava oktávy 2019
  • Športové okienko 2019
  • Stolný tenis 2019
  • Divadlo Prešov 2019
  • KOŽAZ 2019