Navigácia

Názov školy, organizačné zložky

Názov školy:       Spojená škola

Adresa školy:      Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad

IČO:                        42083788

Organizačné zložky:

 • Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
 • Základná škola, Ul.  mládeže 2350/7, 058 01 Poprad

 

Súčasťami školy sú:

 • Školský klub detí - Ulica mládeže 2350/7
 • Školská kuchyňa - Ulica mládeže 2350/7
 • Školská jedáleň - Ulica mládeže 2350/7
 • Školská kuchyňa - Dominika Tatarku 4666/7
 • Školská jedáleň - Dominika Tatarku 4666/7

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dominika Tatarku 4666/7
  058 01 Poprad
 • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria