• Spojená škola

    Spojená škola vznikla 1.9.2008.

     

    Má dve organizačné zložky: 

    Gymnázium, Ulica Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

    Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, Poprad   http://ssdtppzs.edupage.org/

     

    Gymnázium má tri sekcie:

    • Gymnázium - dĺžka štúdia 4 roky - triedy sú umiestnené v budove na Ulici Dominika Tatarku
    • Osemročné gymnáziumtriedy  prima až kvarta sú umiestnené v budove na Ulici mládeže a triedy kvinta až oktáva v budove na Ulici Dominika Tatarku    http://ssdtpp8gym.edupage.org/
    • Biligválne slovensko-nemecké gymnázium - dĺžka štúdia 5 rokov - triedy sú umiestnené budove na Ulici mládeže    http://ssdtppbs.edupage.org/
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko
  • Edinburgh 2018
  • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov