Navigácia

Vzdelávací program

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad má  tieto organizačné zložky:

 • Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
 • Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, Poprad

 

Súčasťami školy sú:

 • Školský klub detí, Ulica mládeže 2350/7, Poprad
 • Školská jedáleň, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
 • Školská jedáleň, Ulica mládeže 2350/7, Poprad

 

Riaditeľ školy:

Mgr. Dušan Nebus

Zástupcovia riaditeľa:

Mgr. Ing. Marcela Billichová (4-ročné gymnázium)

RNDr. Mária Vojtaššáková (bilingválna sekcia)

Mgr. Viera Selepová (8-ročná sekcia gymnázia)

Mgr. Pavol Leško (základná škola)

Vedúca metodického združenia:

Mgr. Františka Pamulová (vedúca MZ - 1. stupeň ZŠ +ŠKD)

Výchovný poradca:

PaedDr. Ladislav Jantoš (4-ročné gymnázium)

Mgr. Petra Vojčíková (základná škola)

Predkladateľ:

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

IČO: 42083788

052/7721663

gpdt@stonline.sk

fax - 00421527724057  

Zriaďovateľ:

Okresný úrad Prešov - odbor školstva

Tarasa Ševčenku 11

Prešov

052/7462707

ksupo@ksupo.sk


ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: 

V školskom roku 2017/2018 sú žiaci vzdelávaní podľa nasledujúcich plánov:
(kliknite na odkaz)

GYMNÁZIUM - 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM:

Inovovaný učebný plán pre 1., 2. a 3. ročník

Učebný plán pre 4. ročník

GYMNÁZIUM - 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM:

Inovovaný učebný plán pre triedy - PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA

Učebný plán pre triedy - KVARTA

Inovovaný učebný plán pre triedy - KVINTA, SEXTA, SEPTIMA

Učebný plán pre triedy OKTÁVA

GYMNÁZIUM - 5-ROČNÉ  - SLOVENSKO-NEMECKÁ BILINGVÁLNA SEKCIA:

Učebný plán pre 1. - 5. ročník

ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

Inovovaný učebný plán ZŠ - 1. - 3. a 5. - 7. ročník - variant s druhým cudzím jazykom

Inovovaný učebný plán ZŠ - 1. - 3. a 5. - 7. ročník - variant bez druhého cudzieho jazyka

Učebný plán ZŠ - 4. ročník a 8. - 9. ročník 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dominika Tatarku 4666/7
  058 01 Poprad
 • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria