Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.EI.FI.ZAI.ZBpríma Apríma B
  2. ročník   II.AII.BII.EII.FII.ZAsekunda Asekunda B
  3. ročník   III.AIII.BIII.EIII.FIII.ZAIII.ZBtercia Atercia B
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.EIV.FIV.ZAkvarta Akvarta B
  5. ročník   kvintaV.EV.FV.ZAV.ZB
  6. ročník   sextaVI.ZA
  7. ročník   septimaVII.ZA
  8. ročník   oktávaVIII.ZA
  9. ročník   IX.ZA
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dominika Tatarku 4666/7
    058 01 Poprad
  • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria