• Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá
   • Naša škola dáva študentom v SJL viac, ako sa predpokladá

   • 20.10.2018 19:48
   • Naše gymnázium opäť potvrdilo, že patrí medzi najlepšie na Slovensku.  Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote.  Po vyhodnotení výsledkov  maturitnej skúšky zo SJL v školskom roku 2017/2018 NÚCEM zaradil našu školu do pätice najlepších.

   • Čo pridaná hodnota v predmete znamená? Je to rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti  maturity. Pri výpočte sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní  9 a úspešnosť tých istých žiakov na maturite. Predpokladá sa, že žiaci, ktorí zo základnej školy prídu s istým percentom úspešnosti v SJL, dané percento dosiahnu aj pri externej maturite. Podľa výskumu NÚCEM-u  však príspevok nášho gymnázia ku vzdelávaniu SJL je už štvrtý rok po sebe nad úrovňou očakávania.

    pridana_hodnota_SJL.docx

    Viac informácii: www.nucem.sk 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • Luskáčik
  • Olympiáda v nemeckom jazyku
  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko