• Deň otvorených dverí
   • Deň otvorených dverí

   • 07.12.2018 09:17
   • Dňa 4.12.2018 sa otvorili dvere Gymnázia na Ul. Dominika Tatarku v Poprade dokorán. V škole sme privítali približne 170 deviatakov z nášho mesta a  blízkeho okolia.   


     
   •          Záujemcom o štúdium na našom gymnáziu poskytli v úvodnej prezentácii základné informácie o fungovaní školy výchovná poradkyňa a zástupkyňa riaditeľa školy.  Po otvorení podujatia  sa budúci stredoškoláci mohli ponoriť do atmosféry výučby vďaka  tematicky pripraveným  učebniam. Mali možnosť nahliadnuť do vyučovacieho procesu, pozrieť si priestory školy, zoznámiť sa s materiálnym a technickým vybavením učební, spoznať činnosť v laboratóriách, vyskúšať si rôzne fyzikálne a chemické  pokusy, oboznámiť sa s ruskými, francúzskymi a nemeckými  tradíciami.  Na chodbách školy mohli stretnúť Alberta Einsteina, Annu Frankovú, Pytagora či Jánošíka -  živé sochy predstavované študentmi gymnázia.

    Počas celého podujatia boli na otázky žiakov pripravení odpovedať učitelia i žiaci školy.

    Všetkým zúčastneným žiakom a ich pedagógom ďakujeme za návštevu našej školy a veríme, že priateľská atmosféra a otvorenosť v komunikácii pomôžu deviatakom pri výbere ďalšieho štúdia.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • Luskáčik
  • Olympiáda v nemeckom jazyku
  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko