• Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a naše gymnázium sa aktívne zapojilo do jeho propagácie
   • Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a naše gymnázium sa aktívne zapojilo do jeho propagácie

   • 02.07.2018 08:58
   • 11. – 17. 6. 2018 sme zrealizovali v OC Forum fotovýstavu  Pohľadmi míňame našu podstatu.

   • V stredu 13.6. 2018 sme si my, žiaci tretieho ročníka, s pomocou pani učiteľky Harbuľovej pripravili zaujímavosti z kultúrneho dedičstva nášho regiónu a tiež aj náučný program, ktorý sme potom prezentovali deťom zo základných škôl v OC Forum. Rozdelili sme sa do dvoch skupín. Jedna skupina začala filmom o Sanatóriu v Kvetnici, ktorý naši spolužiaci aj sami natočili, a pokračovali sme opisom vikartovského kroja, kde sme deťom priblížili jeho časti a ako sa oň starať. Druhá skupina si pripravila krátky film o tom , ako sa pečú „moskole“, a po filme rozprávali o štrbskom a lendackom ženskom kroji. Po prezentáciách nasledovali súťažné disciplíny. Deti sme rozdelili do skupín a prvou úlohou bol krátky kvíz, kde sme si overovali, či deti pozorne počúvali a koľko si toho zapamätali. Otázky v kvíze sa týkali filmov a krojov. Do ďalšieho kola mohli postúpiť už len tri skupiny, ktoré mali najviac bodov. V tomto kole museli deti zopakovať tanečné prvky, ktoré im ukázali naši spolužiaci. Deťom to šlo vynikajúco, ale víťazom mohol byť len jeden. Vybrali sme najlepší pár. Po vyhlásení víťazov celá skupina dostala sladké odmeny, z ktorých mali veľkú radosť. Na záver sme sa im poďakovali a oznámili im, že o jedno poschodie vyššie máme aj výstavu, ktorú si nesmú nechať újsť. Dokopy sa zúčastnili 4 základné školy, ktoré našu prácu pochválili. Tento deň sme si náramne užili a sme radi, že sme sa s našimi vedomosťami mohli podeliť s mladšími žiakmi a aj s návštevníkmi obchodného centra.

    Paulína Jakubcová 3.A

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko
  • Edinburgh 2018
  • Výmenný pobyt Poprad - Mníchov