Navigácia

DELTA XII

Dňa 26. marca 2018 sa uskutočnil XII. ročník súťaže DELTA zameranej na riešenie fyzikálnych úloh pre žiakov základných škôl v priestoroch Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.

Výsledková listina: DELTA12_Vysledky_listina_2018.xls

Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev zo základných škôl, ktoré mali možnosť zostaviť jedno 4-členné družstvo bez ohľadu na navštevovaný ročník. Na riešenie úloh mali súťažné družstvá stanovený čas 90 minút. Za stanovený čas bolo potrebné vyriešiť čo najviac úloh. Za každú správne vyriešenú úlohu družstvo získalo bod s možnosťou riešiť ďalší príklad.

Vďaka organizátorom súťaže prebiehala kontrola, výdaj a zápis priebežne riešených úloh, ktoré sa projekčne premietali na tabuľu. Víťazmi sa stalo družstvo SŠDTPP - 8 roč. gymnázium s počtom vyriešených úloh 32 (Hrušková, Tomečková, Brejčák, Legát), druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad s vyriešenými 28 úlohami (Boržík, Dzifčák, Michlíková, Šustrová) a na tretiom mieste s počtom vyriešených úloh 26 žiaci zo ZŠ s MŠ Dostojevského ul. Poprad (Ondo, Blažová, Dávidová, Hamrák).

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dominika Tatarku 4666/7
    058 01 Poprad
  • +421 0 52 7721 663

Fotogaléria