• DELTA XII
   • DELTA XII

   • 28.03.2018 20:13
   • Dňa 26. marca 2018 sa uskutočnil XII. ročník súťaže DELTA zameranej na riešenie fyzikálnych úloh pre žiakov základných škôl v priestoroch Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.

    Výsledková listina: DELTA12_Vysledky_listina_2018.xls
   • Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev zo základných škôl, ktoré mali možnosť zostaviť jedno 4-členné družstvo bez ohľadu na navštevovaný ročník. Na riešenie úloh mali súťažné družstvá stanovený čas 90 minút. Za stanovený čas bolo potrebné vyriešiť čo najviac úloh. Za každú správne vyriešenú úlohu družstvo získalo bod s možnosťou riešiť ďalší príklad.

    Vďaka organizátorom súťaže prebiehala kontrola, výdaj a zápis priebežne riešených úloh, ktoré sa projekčne premietali na tabuľu. Víťazmi sa stalo družstvo SŠDTPP - 8 roč. gymnázium s počtom vyriešených úloh 32 (Hrušková, Tomečková, Brejčák, Legát), druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad s vyriešenými 28 úlohami (Boržík, Dzifčák, Michlíková, Šustrová) a na tretiom mieste s počtom vyriešených úloh 26 žiaci zo ZŠ s MŠ Dostojevského ul. Poprad (Ondo, Blažová, Dávidová, Hamrák).

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • Luskáčik
  • Olympiáda v nemeckom jazyku
  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko