Informácie k dištančnému vzdelávaniu a COVID 19

   • Na základe rozhodnutia ministra školstva, od 4. februára 2022 sa žiaci gymnázia vzdelávajú v prezenčnej forme. Škola funguje podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR - verzia 1.9..

    O prípadných zmenách vzdelávania v dištančnej forme Vás informujeme prostredníctvom EDUPAGE. 

    Ak má žiak problém s prihlásením do TEAMS, kontaktujte cez edupage zástupcu riaditeľa školy Mgr. Pavla Leška alebo mailom na lesko.p@ssdtpp.sk. 


    AKTUÁLNY ŠKOLSKÝ SEMAFOR

    Iné možnosti:

     

     
     

    OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA


     

    REGIONÁLNY COVID AUTOMAT:

    NÁJDETE NA KORONA.GOV.SK ALEBO KLIKNUTÍM TU: 

     

    V zmysle zverejnených informácií uvádzame nasledovné:

    • Pri pvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka - Príloha č. 1.. Vo vyhlásení upozorňujeme na postup v prípade, ak žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí. 

    • Odporúčame využívať aplikáciu EDUPAGE, kde vyhlásenia sú dostupné v elektronickej podobe. Návod zobrazíte kliknutím tu: 

    • Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

    • Školy budú otvorené vo všetkých farbách okresov.

    • Prerušenie vyučovania nastane len v jednotlivých triedach v prípade, že sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID19, karanténa bude 5 dňová (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak v triede bude 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény, v danej triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

    • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

    • VÝNIMKA Z KARANTÉNY - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní, plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19

    • Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenia o výnimke z karantény" - Príloha č. 2

    • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

    • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo RUVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

    • ŽIAK A ZAMESTNANEC MUSÍ MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY POČAS CELÉHO VYUČOVANIA PODĽA AKTUÁLNE PLATNEJ VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

    • RODIČ ZABEZPEČÍ PRE  ŽIAKA KAŽDÝ DEŇ MINIMÁLNE DVE RÚŠKA A PAPIEROVÉ JEDNORAZOVÉ VRECKOVKY

    • ďalšie informácie nájdete kliknutím tu:

      
        

     

  • Potrebné tlačivá pre rodiča

  • Potrebné informácie k prevádzke školy a pre návštevníkov školy

   • Kontakt

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • slavkovska.d@ssdtpp.sk
    • +421 52 7721 663
    • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Denisa Slavkovská
    • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
   • Prihlásenie