• Variabilné symboly (školský rok 2018/19)

     I.A - variabilný symbol - 4011
     I.B - variabilný symbol - 4012

     prvú platbu u študentov prvého ročníka prosíme označiť VS - 400 (úhrady sú realizované pred definitívnym rozdelením žiakov do tried)

     II.A - variabilný symbol - 4021
     II.B - variabilný symbol - 4022

     III.A - variabilný symbol - 4031
     III.B - variabilný symbol - 4032

     IV.A - variabilný symbol - 4041
     IV.B - variabilný symbol - 4042

     Kvinta A – variabilný symbol - 401

     Kvinta B - variabilný symbol - 411

     prvú platbu u študentov kvinty A a kvinty B prosíme označiť VS - 401 (úhrady sú realizované pred definitívnym rozdelením žiakov do tried)

     Sexta - variabilný symbol - 402

     Septima – variabilný symbol - 403

     Oktáva - variabilný symbol - 404 

     Zamestnanci školy - variabilný symbol – 99

      Suma na mesiac pre žiakov: 24,- €

     Suma pre zamestnancov 17,- €

      

     Orazovanie lístkov (voľba menu 2) sa realizuje vždy v týchto termínoch:
             PONDELOK - objednávka jedla na štvrtok a piatok
             ŠTVRTOK - objednávka jedla na pondelok, utorok a stredu


     Stravné   cena za jeden obed mesačná platba
     študenti 1,19 € 24 €
     zamestnanci 0,80 € 17 €

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gpdt@stonline.sk
   • gpdt@stonline.sk
   • +421 0 52 7721 663
   • Dominika Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Ing. Marcela Billichová
   • vrátnica - kl. 11 riaditeľ školy - kl. 16 zástupca riaditeľa - kl. 18 sekretariát - kl. 20 kancelária - kl. 17 hospodárka - kl. 12 technik - kl. 25 zborovňa - kl. 26 kabinet DEJ - kl. 13 kabinet MAT - kl. 14 kabinet BIO - kl. 19 kabinet INF - kl. 22 kabinet TSV - kl. 23 kabinet FYZ - kl. 24 kabinet CHEM - kl. 27 kabinet ANJ - kl. 28 knižnica - kl. 15 vedúca ŠJ - kl. 21
 • Fotogaléria

  • Luskáčik
  • Olympiáda v nemeckom jazyku
  • DOD 2018
  • Hamlet zo Spišskej Novej Vsi
  • Sté výročie konca 1. sv. vojny a vzniku ČSR
  • Stolný tenis
  • Poznávací pobyt - Londýn
  • Študentská kvapka krvi
  • KOČAZ
  • Návšteva Mníchova 2018
  • Pohľadmi míńame našu podstatu
  • Výlet Taliansko